banner-image

Promet robe na malo porastao 14,3 odsto za godinu dana

Prema prethodnim rezultatima, promet robe u trgovini na malo u Republici Srbiji u avgustu 2021. godine, u odnosu na avgust 2020. godine, veći je u tekućim cenama za 14,3%, a u stalnim cenama za 7,7%, objavio je Republički zavod za statistiku.

Ukoliko se uporede prvih osam meseci 2021. godine sa istim periodom 2020. godine, promet robe u trgovini na malo veći je u tekućim cenama za 14,8%, a u stalnim cenama za 11,3%.

Promet u trgovini na malo dobijen je na osnovu redovnog statističkog istraživanja „Mesečni izveštaj trgovine na malo“, realizovanog na uzorku, i na osnovu prijava PDV-a dobijenih od Poreske uprave.

Indeksi prometa robe u stalnim cenama (realni indeksi) dobijeni su deflacioniranjem indeksa u tekućim cenama (nominalni indeksi) odgovarajućim indeksima potrošačkih cena, iz kojih su isključeni: voda (iz komunalnih sistema), struja i motorna vozila, motocikli i delovi.