banner-image
banner-image

Kako izabrati najbolje sorte pšenice i ječma

Dok pšenični hleb čini jednu od osnovnih namirnica za oko 70 odsto ljudi na svetu, ječam se uglavnom koristi kao stočna hrana. Pšenica se najviše koristi u mlinarstvu, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, a ječam se prvenstveno može naći u proizvodnji piva, ali i u pekarskoj, konditorskoj i tekstilnoj industriji. Dakle, obe žitarice imaju široku primenu u životu svih nas – od ishrane do odevanja.

Pred najvažniji posao u njivama, setvu pšenice i ječma, stručnjaci jednog od naših vodećih proizvođača i distributera semena – Delta agrara, daju savete o faktorima koji mogu bitno uticati na nivo buduće proizvodnje.

Kakvo zemljište i temperaturu pšenica voli

Pšenica je najznačajniji ratarski usev koji čini četvrtinu svih obradivih površina na svetu. Pojas kontinentalne klime idealan je za njen rast i razvoj, a najpovoljnija temperatura za klijanje i nicanje je između 14 i 20 °C. U tim uslovima, ona niče za 5 do 7 dana, ali što je temperatura niža i njeno nicanje je sporije.

 

Uspeva na područjima s vrlo različitom količinom padavina, ali najveći prinos i najbolji kvalitet postiže se u područjima s ukupnom količinom padavina od 650-750 l/m2, raspoređenih ravnomerno. Umereno vlažna zemljišta bogata humusom tip su zemljišta koji pšenica „najviše voli“.

  • Sorte

Kada govorimo o pšeničnim sortama, treba birati one koje su visokorodne, visokog kvaliteta, otporne na poleganje, smrzavanje, sušu, bolesti, i daju stabilan prinos. Preporučljivo je da se na polju kombinuju sorte koje se seju i dozrevaju u različito vreme, kako bi i prinos bio što stabilniji. Predklutura obezbeđuje da pšenica ređe oboljeva, zato se kao najčešći predusev koristi kukuruz, ali su se najboljim pokazali – leguminoze (pasulj, grašak, soja, grahorica, lupina) koje pospešuju strukturu zemljišta.

  • Setva

Pri setvi seme mora biti čisto, bez bioloških i mehaničkih primesa, ujednačeno po veličini i težini, dobre klijavosti, a kvalitet pšenice i njenog prinosa jasno je regulisan zakonom. Najmanja čistoća za prvu klasu je 98 %, a za drugu klasu 95 %, dok je najmanja klijavost za prvu klasu 95 %, a za drugu klasu 90 %. Sadržaj vlage u bilo kom slučaju može biti najviše 15 %.

Setvu, logično, prati žetva, koja se razlikuje po broju faza koje su u nju uključene, te stoga može biti jednofazna, dvofazna i višefazna.

  • Odabir prave sorte

Pri odabiru sorte, svako se vodi različitim motivima i ciljevima, ali je svima na kraju ključno – da omogući visok i kvalitetan prinos. Neke od inostranih sorti pšenice koje se ekskluzivno mogu naći u ponudi Delta Agrara su sorte semenskih kuća KWS, Saatzucht Donau, Syngenta, Axereal.

Marvel je sorta najnovije KWS genetike, registrovana 2020. godine. Karakteriše se kao srednje rana ozima pšenica, srednje visine, otporna na poleganje i najznačajnije bolesti pšenice – lisnu rđu i fusarium.

Vrlo prinosna sorta sa osjem koja je, u mreži ogleda KWS-a u Jugoistočnoj Evropi, u proseku ostvarila najbolje rezultate prinosa zrna. Kvalitet zrna je odličan (visok Ht) sa visokim sadržajem proteina i vlažnog glutena. U povoljnim uslovima njen prinos se kreće od 8.5 do 10.5 t/ha.

Pogodna je za gajenje u svim agroekološkim uslovima, kako u intenzivnoj proizvodnji, tako i u ekstenzivnim uslovima.

Optimalan rok setve je od prvog do 20. oktobra.

Solehio je KWS sorta savremene genetike, prilično adaptabilna, čiji se prinos u povoljnim uslovima kreće od 8.5 do 10.5 t/ha.

Solehio ima izraženo produktivno bokorenje, a u intenzivnim uslovima proizvodnje poželjno je korišćenje regulatora rasta. Tolerantna je na bolesti, posebno na lisnu rđu.

Optimalan rok setve je od prvog do 20. oktobra.

Modern je takođe KWS sorta, adaptabilna, visokog prinosa –  u povoljnim uslovima od 8.5 do 10.5 t/ha. Modern ima srednje izraženo bokorenje, a tretman regulatorima rasta nije neophodan. Izuzetno je tolerantna na bolesti, posebno na lisnu rđu.

Ova je sorta zahtevna u pogledu vremena setve, koji je optimalan od 10. do 25. oktobra.  Modern se smatra sortom dobrog kvaliteta brašna.

Govoreći o Saatzucht Donau sortama, Balaton, Amicus i Gaudio se takođe mogu naći u ponudi Delta Agrara.

Balaton je srednje rana ozima pšenica bez osja. Spada među tri najprinosnije sorte pšenice registrovane u Republici Srbiji.

Odlikuje ju visok i stabilan prinos; srednje učešće proteina i odličan kvalitet istog; odlična otpornost na poleganje i bolesti; odlične milinarsko-pekarske karakteristike.

Za setvu je dovoljno od 170-200 kg semena/ha, odnosno oko 400 klijavih zrna/m2, što znatno smanjuje troškove semena i setve. Optimalan rok setve ove sorte je od 10. do 25. oktobra.

Amicus je sorta srednje rane ozime pšenice (poboljšivač).

Odlikuje ju visok i stabilan prinos; visoko učešće proteina i odličan kvalitet istog; odlična sedimentacija; visok hektolitar i izrazita staklavost zrna; odličan broj padanja; odličan pekarski kvalitet. Za setvu je dovoljno od 200 kg semena/ha, odnosno oko 450 klijavih zrna/m2, što utiče na  visoke prinose i malu setvenu normu. Optimalan rok setve je od 5. do 20. oktobra.

Gaudio je srednje rana ozima pšenica, visoko prinosna i stabilna sorta koju odlikuje dobar koeficijent bokorenja i visok hektolitar zrna. Veoma je tolerantna na bolesti lista i klasa, a ima dobru tolerantnost i na poleganje. Spada u sorte dobrog kvaliteta brašna.

Za setvu je dovoljno 200 kg semena/ha, odnosno oko 450 klijavih zrna/m2, što doprinosi visokim prinosima i maloj setvenoj normi. Optimalan rok setve je od 5. do 20. oktobra.

Od Syngenta sorti, CBB Ingenio i Pibrac deo su ponude Delta Agrara.

CBB Ingenio je nova, fleksibilna, visokorodna, rana/srednje rana sorta sa izraženim bokorenjem.

Odlikuje ju visok kvalitet i stabilan prinos sa oko 15% sadržaja proteina; visoka tolerantnost na bolesti lista i stabla; poseduje čvrsto stablo koje ima visoku tolerantnost na poleganje; dobro podnosi sušne periode.

Preporučena gustina setve je 400-450 klijavih zrna/m2 (220-240 kg/ha), a rok za setvu koji se preporučuje je od 15. do 25. oktobra.

Ova je sorta izuzetnog kvaliteta brašna, a najbolje rezultate ostvaruje u intezivnim uslovima proizvodnje.

Pibrac je srednje rana ozima pšenica sa visokim potencijalom za prinos.

Odlikuje ju visoka specifična težina zrna; stabilan sadržaj i kvalitet proteina u različitim uslovima proizvodnje; izuzetna tolerantnost na bolesti lista i stabla – sivu pegavost i rđu, kao i visoka tolerantnost na Fusarium sp.

Osim toga, Pibirac ima odličnu tolerantnost na izmrzavanje, a odlično reaguje i na intenzivne uslove gajenja. Njena setvena norma iznosi 200-250 kg/ha, odnosno 400–450 zrna/m2, a u povoljnim uslovima, sa primenjenom dobrom agrotehnikom, prinosi se kreću od 8,5 t/ha do 10 t/ha. Optimalan rok za setvu je od 1. do 20. oktobra.

Za kraj, ali ništa manje značajna, iz francuske kuće Axereal dolazi nam sorta Basilio.

Basilio je vrlo rana ozima pšenica dobrih mlinarsko-pekarskih karakteristika koja se dobro prilagođava različitim klimatskim i zemljišnim uslovima. Odlikuje ju odlična otpornost na poleganje, kao i odlična tolerantnost na bolesti i izmrzavanje. Ovo je sorta dobrog kvaliteta brašna i niskog je rasta, te tretman regularatorima rasta nije potreban.

Basilio ima malu setvenu normu od 200 kg/ha odnosno 430–480 zrna/m2, a uz povoljne uslove, sa primenjenom dobrom agrotehnikom, prinosi se kreću od 8 do 10 t/ha. Optimalan rok setve je od 5. do 20. oktobra.

Ove godine postignuti su zaista rekordni rezultati u prinosu pšenice. Na imanju Jedinstvo, u vlasništvu Delta agrara, sorta pšenice Basilio dala je 9.986 kg/ha, dok je na imanju Napredak, takođe u vlasništvu Delta agrara, početak žetve pšenice obeležio prinos od preko 8 t/ha. Gledano pojedinačno, rekordne rezultate ostvarili su i kupci Delta agrarovih sorti, te je sorta Basilio na imanju Badovinci imala prinos od čak 10,6 t/ha, a sorta Pibrac na imanju u Ubu ostvarila je 10,1 t/ha.

JEČAM

U odnosu na pšenicu, ječmu je dovoljno 450 mm pravilno raspoređenih padavina kako bi nesmetano rastao i razvijao se. Međutim, osetljiviji je na kvalitet zemljišta, pa zbog svog kratkog korena „traži“ kvalitetnije tle. S obzirom da je kultura koja lako oboleva kada se gaji kao samostalna biljka, predlaže se da ječam ima pretkulture kao što su na primer zrnaste mahunarke. U tom slučaju i njegovi prinosi će biti viši.

  • Sorte

Pri odabiru sorte koja će se sejati važna je namena za koju će se ječam koristiti – da li će to biti za ljudsku ishranu, za stočnu hranu ili možda za tekstilne proizvode.

Najzastupljenije sorte ječma, a koje se takođe mogu naći u ponudi Delta Agrara, jesu Carmina i Finola.

Carmina je šestoredi ozimi stočni ječam, izuzetno prinosna sorta čije zrno ima dobar kvalitet, koji je namenjen za ishranu životinja, posebno kao zamena za kukuruz usled svog odličnog aminokiselinskog sastava. Odlikuje ga dobra otpornost na rđu i buđ, visoka tolerantnost na bolesti lista i klasa, kao i dobra tolerantnost na niske temperature.

Za setvu ove sorte dovoljno je od 150-170 kg semena/ha, odnosno 350 klijavih zrna/m2, a u optimalnim uslovima prinosi se kreću od 8.5 do 10 t/ha. Optimalni rok setve je od 10. do 15. oktobra.

Finola je srednje rani, šestoredni ozimi stočni ječam, namenjen takođe za ishranu životinja, sa dobrim kvalitetom zrna. Ima odličnan aminokiselinski sastav i procenat proteina i do 15%. Odlikuje ga dobra otpornost na rđu i buđ, kao i visoka tolerantnost na bolesti lista i klasa.

Za setvu je dovoljno 150-170 kg semena/ha, odnosno 350 klijavih zrna/m2, dok je optimalan rok setve od 10. do 15. oktobra.

I kada je ječam u pitanju, ovo je bila godina rekordnih prinosa. Na pomenutom imanju Jedinstvo, sorta ječma Finola ostvarila je prinos od 10.293 kg/ha, dok je sorta Carmina dala prinos od 9.778 kg/ha, na ukupnoj površini od 86 ha pod navodnjavanjem. Na imanju Napredak ostvaren je prinos ozimog ječma od preko 9 t/ha u suvom ratarenju. Pojedinačni kupci ovih sorti i sa ječmom su ostvarili do sad neviđene brojke – sa imanja Glogovac stiže nam prinos sorte Carmina od 10 t/ha.

  • Zašto je važno koristiti deklarisano seme?

Setva deklarisanog semena jedan je od prvih i najvažnijih uslova za stabilne i visoke prinose. Semenom se prenose veoma značajne bolesti poput fitopatogenih gljiva, koje mogu da ugroze klijanje i nicanje semena i prouzrokuju propadanje klijanaca, čime se povećava rizik za značajno smanjenje prinosa. Fuzarijum i glavnica predstavljaju destruktivne bolesti koje su opasne po zdravlje i ljudi i životinja, te se zaražena pšenica ne može koristiti u ishrani.

Setvom kvalitetnog, deklarisanog semena obezbeđujemo bolje nicanje useva, zdrav usev u prvim fazama razvoja u jesenjem periodu, što je veoma važno za ostvarivanje konačnih prinosa. Uglavnom je rod takvog semena veći za oko 10 do 15 %. Kod deklarisanog semena ne može doći do pojave bolesti koje se prenose semenom jer je, od početka do kraja, semenska proizvodnja pod kontrolom. Drugim rečima, deklarisano seme obezbeđuje nam – sigurnost, a to jedna od najvažnijih stavki svakog proizvođača kada su budući usevi u pitanju.