banner-image
banner-image

Pravnici o snimku ubijanja životinje u Zrenjaninu: Zakon važi i za strane državljane

Povodom objavljenog snimka “Eko straže” vezanog ubijanja i zlostavljanje životinje (navodno zeca, a ne mačke kako se prvobitno mislilo) u Zrenjaninu, Pravnici za zaštitu životinja – Novi Sad, na svom fb profile poučavaju građane i građanke da je ubijanje i zlostavljanje životinje propisano kao krivično delo članom 269 Krivičnog zakonika R. Srbije koje se goni po službenoj dužnosti.

Kao takvo, pravo na prijavu, ali i građansku dužnost da prijave ovakvo postupanje imaju sva lica koja imaju saznanja o ovom krivičnom delu.

Naročito se osvrću na komentare onih osoba koji razloge za ovakvo postupanje prema životinjama pravdaju kulturološkim razlikama.

Na teritoriji Republike Srbije važi nekoliko zakona koji bi životinjama trebalo da obezbede zaštitu od samovoljnog postupanja nesavesnih lica, ali koji se nažalost dosledno ne sprovode.

Pa tako na primer, član 16. Zakona o dobrobiit životinja jasno kaže da se životinja ne može lišiti života na javnim mestima osim u nekoliko slučajeva:

  1. u lovištima
  2. kada se na taj način životinja oslobađa bola i patnje,ali isključivo uz prisustvo veterinara
  3. radi sprečavanja širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zaraze…

Dakle, ubijanje svinja, koza i drugih životinja koje veliki broj građana i građanki Republike Srbije koristi za ishranu takođe ne mogu biti lišene života od strane bilo koga, bilo kada, i na bilo koji način, odnosno protivno navedenom Zakonu o dobrobiti životinja.

Od poštovanja važećih pravnih propisa u Republici Srbiji u bilo kojoj oblasti nisu izuzeti strani državljani.

Sa ove fb stranice pozivaju lica koja imaju dodatnih saznanja i autore i autorke snimka da im se obrate kako bi, ukoliko za tim postoji potreba, pomogli u pravilnom podnošenju krivične prijave.

Pozivaju i druge građane i građanke na solidarno i aktivno zaustavljanje nehumanog postupanja prema životinjama u našoj zemlji. Jer čak i kada nemamo dovoljno znanja o pravilnom postupanju u takvim situacijama, ali imamo svest o štetnim radnjama koje smo videli, uvek možemo da se obratimo onima koji će nas na dalje postupanje uputiti i pomoći. Tako da ne treba ostavljati prostora na osuđivanje bilo koga zbog nepostupanja na određeni način, jer najbitnije je ne okrenuti glavu.