banner-image
banner-image

Besplatne obuke: IPARD, priprema biznis plana i zahteva za kredit

Konsultantska agencija Smart IPARD održaće 26. oktobra u 18 časova besplatnu onlajn obuku o IPARD programu, a 27. i 28. oktobra obuke o pripremi biznis plana i zahteva za kredite kod poslovnih banaka. Obuke su namenjene poljoprivrednim gazdinstavima, preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima iz sfere agrobiznisa, ali i svih drugih oblasti.

Organizuju se u sklopu programa Nemačke razvojne banke KfW i švajcarske kompanije BFC – Razvoj finansijskog sistema u ruralnim područjima Srbije (SRFP) a pomažu poljoprivrednicima i firmama da lakše dođu do izvora finansiranja iz EU fondova, da unaprede proizvodnju i plasman proizvoda.

Link za prijavu za trening o IPARD programu, pripremi biznis plana i zahteva za kredit  je: https://docs.google.com/forms/d/1NGz2vUdkhQFZPcoRUljMyPSAnw5B8DRKTxcfCF7SufM/edit?ts=6011acc6&gxids=7628

Cilj ovog programa je povećanje prihoda u ruralnim područjima u Srbiji, a to se postiže na dva načina – kroz pristup povoljnim kreditima i kroz podršku jačanju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća koja posluju širom zemlje.

Ruralne sredine u Srbiji imaju značajnu podršku Nemačke razvojne banke KfW koja se, osim finansijske pomoći ogleda i u osposobljavanju poljoprivrednika, preduzetnika i malih i srednjih preduzeća da unaprede ljudske resurse, tehničko-tehnološke i druge kapacitete neophodne za uspešno poslovanje.

Biznis plan i zahtevi za kredit

Za pristup izvorima finansiranja potreban je često poslovni plan, a korisno je i znati kako pregovarati sa bankom za kredit i kako pripremiti zahtev za kredit. Na treninzima 27. oktobra i 28. oktobra upoznaćete se sa suštinom i neizostavnim formalnim stavkama koje dobar poslovni plan i zahtev za kredit treba da sadrže. Bićete u mogućnosti da investitorima što konkretnije i tačnije predstavite svoje ideje i da unapredite poslovanje.

Predavači su konsultanti agencije Smart IPARD za finansije Dario Balažević i Sandra Balažević. Učesnici će dobiti sve informacije o izradi poslovnog plana savremenim metodama. Prva radionica, 27. oktobra, omogućiće im i sticanje veština za korišćenje biznis plana kao alata za planiranje i proveru poslovnih ideja. Drugog dana, 28. oktobra, biće reči o mogućnostima i dobijanju saglasnosti i finansijskih sredstava za realizaciju novih ili postojećih poslovnih poduhvata od banaka i investitora. Tema te radionice je priprema aplikacija za bankarske kredite.

Do 29. oktobra M3 mera IPARD-a, do 17. decembra M7

Do 29. oktobra biće otvoren poziv iz Mere 3 IPARD programa koja se odnosi na preradu voća, povrća, mesa, mleka, jaja i grožđa, a ima još vremena za pripremu projekata iz Mere 7 – ruralni turizam, za koju se može konkurisati do 17. decembra.

Obuk26. oktobra prilika je za sve učesnike da zajedno sa ekspertima Smart IPARD agencije, prođu kroz pravila i procedure i dobiju sve informacije o IPARD programu koji najvećim delom finansira Evropska unija i iz kojeg korisnici mogu da steknu značajnu bespovratnu podršku za investicije u agrobiznisu i ruralnom turizmu.

S. K.