banner-image

Trulež plodova jabučastog voća primećena u zasadima jabuka

Na području delovanja RC Niš, u pojedinim zasadima jabuka gde nisu adekvatno sprovedene mere zaštite, registrovani su plodovi sa simptomima truleži plodova jabučastog voća (Monilinia fructigena).

Trulež plodova je veoma značajna jer se razvija kako u voćnjacima tako i u skladištima. Ovaj patogen prezimljava u mumificiranim plodovima koji nisu uklonjeni sa grana ili padnu na zemlju. U proleće na mumificiranim plodovima se formiraju plodonosna tela gljive koja služe za dalje širenje infekcije. Pomoću vetra ili kiše, spore se prenose na mlade i zrele plodove.

U cilju zaštite jabuke od ovih patogena veoma su važne preventivne mere kao što su:

  • sakupljanje i uništavanje zaraženih plodova,
  • rezidba i uklanjanje suvih grana, kao i njihovo iznošenje i uništavanje,
  • suzbijanje insekata radi sprečavanja oštećenja.

Hemijske mere zaštite podrazumevaju primenu fungicida u fazama sazrevanja plodova, kada su oni i najosteljiviji na infekcije pomenutim patogenom, kao i jesenji tretman preparatima na bazi bakra, u fazi kada opadne oko 70% lisne mase, a koji ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala patogena.