banner-image

Lekovito i začinsko bilje šansa za poljoprivrednike sa malim posedom

Ako  odlučujete da pokrenete biznis na sopstvenom posedu ili okućnici, preporuka stručnjaka je da izbor bude lekovito, začinsko ili aromatično bilje. Ulaganja nisu velika, a zarada neće izostati – pokazala je  dosadašnja praksa.

Afirmaciji ovih biljnih vrsta, za čiji uzgoj Srbija ima značajan potencijal, umnogome doprinose seminari i edukacije o unapređenju preduzetništva i mogućnosti za zapošljavanje u prekograničnom regionu.

Projekat „Unapređenje preduzetništva i mogućnosti za zapošljavanje u prekograničnom regionu kroz poljoprivrednu praksu zasnovanu na inovacijama – AGRINNO 2“, se finansira iz Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Cilj je da se kroz upotrebu inovacija u agraru, pomogne nezaposlenim osobama koje žive u ruralnim oblastima, u prekograničnom području, da zasnuju ili unaprede proizvodnju na malom posedu, u svojim baštama i okućnicama, u cilju povećanja produktivnosti i isplativosti proizvodnje. Potrebno je da se uz postojeće resurse i prilike definiše model sa niskim nivoom investicija, kako bi nezaposlenom stanovništvu bila pružena šansa za samozapošljavanje.

Adekvatno prerađene lekovite i aromatične biljke predstavlјaju proizvod sa dodatom vrednošću koji je veoma cenjen, pa čak i deficitaran na tržištu.

Ciljne grupe  nad kojima će se jedan deo aktivnosti sprovoditi su polјoprivredne škole, udruženja, mladi proizvođači i prerađivači koji će steći savremeno znanje o uzgoju i preradi lekovitog  bilјaka, kao i znanje i iskustva srpskih i mađarskih proizvođača o preradi i plasmanu proizvoda.

Radionice u okviru seminara „Gajenje lekovitog i začinskog bilja“ podrazumevaju edukaciju u smislu upoznavanja sa proizvodnjom lekovitog bilja, kao što su beli i crni slez, bosiljak, ehinacea, matičnjak, miloduh, morač, muskatna žalfija, neven, žalfija. Takođe stručnjaci iz ove oblasti daju savete  kako čuvati lekovito bilje, ali i upućiju na mogućnosti plasmana proizvoda u oblasti seoskog turizma.

U tom smislu na  pet lokacija u Vojvodini, poljoprivrednim školama u Futogu, Somboru i Vršcu,  kao u udruženjima koje za cilj imaju ekonomsko osnaživanje nezaposlenih žena, postavljene su ogledne parcele  sa opremom  za uzgajanje i sušenje lekovitog aromatičnog i začinskog bilja. Na ovaj način stiču se uslovi da inkubatori uključeni u projekat dugoročno privlače pojedince zainteresovane za sticanje znanja o novim modelima polјoprivrede, proizvodnji hrane i brendiranju proizvoda.

Upravo kroz ovaj set aktivnosti, projektni partneri daće doprinos realizaciji kompleksnog problema na relaciji društvo-ekonomija-ekologija s fokusom na razvoj ruralnih regiona.

Ukupan budžet projekta iznosi 226.318,27 evra od čega se 85 odsto sufinansira sredstvima Evropske unije za period od 1. januar 2021. do 30. jun 2022. godine.

Stručnjaci za ovu oblast i koordinatori projekta” Agrinno 2” ukazuju na podatak da se u Srbiji lekovito, začinsko i aromatično bilje gaji na površini nešto manjoj od 2.000 hektara. Pritom, kako navode,  dominira proizvodnja na malim posedima, veličine od dva do tri hektara,  a da su retki proizvođači koji  imaju zasnovanu proizvodnju  od dvadesetak hektara.

Zainteresovanima upućuju konkretan predlog  da se proizvodnja započne  na sopstvenim, porodičnim gazdinstvima  uz preporuku da se uključe svi članovi gazdinsta, kako bi se smanjili troškovi proizvodnje. To je preduslov ostvarenje profita, poručuje struka i nauka.

U projektu Agrinno 2 značajna su iskustva učesnika iz Mađarske  koji proizvodnju zasnivaju poštujući standard EU.

Podsetimo, vodeći partner na projektu  Agrinno 2  je Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,  Fondom „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Neprofitno d.o.o. za razvoj Županije Čongrad iz Segedina. Više informacija o projektu može se naći na sajtu: http://agrinno.org/index.php/en/434-2/