banner-image

U Srbiji 1.552.818 košnica, SPOS sumnja da je broj lažiran zbog subvencija

Ukupan broj obeleženih košnica u Srbiji trenutno iznosi 1.552.818, a broj pčelara koji je obeležio toliko košnica je 30.477, zvanični su podaci do kojih je sošao Savez pčelarskih organizacija Srbie (SPOS)

IO SPOS-a razmatrao je ove cifre i doneo zaključak da apsolutno ne veruje da može biti da u Srbiji ima toliko košnica, još manje da ima toliko pčelara, te izražava apsolutnu sumnju u validnost ovih podataka. IO SPOS-a smatra da se radi o lažnom obeležavanju jednog broja nepostojećih košnica, kao i o lažnom broju pčelara.

Iz SPOS podsećaju na slučaj kada su jednu prijavu prosledili Upravi za veterinu 2016. godine, pa se ispostavilo da je jedna gospođa prijavila 30 košnica, a kontrola je utvrdila da nema nijednu. 

Pored toga, ovih dana je predsednik SPOS-a zatražio od ministra poljoprivrede da se ozbiljno razmisli o povećanju sume za subvencije po košnici. Ministar je odgovorio da on svake godine povećava nivo subvencija po košnici, te i ove godine mora da obezbedi dodatne neplanirane novce, jer raste broj košnica za koje se traži subvencija, te prostora za povećanje sume po košnici u ovom trenutku jednostavno nema.

Prema tome, ako je sumnja IO SPOS-a tačna, to sve ukupno znači da pravi pčelari koji zaista imaju onoliko košnica koliko su obeležili, trpe torturu lažnih pčelara, ili pravih pčelara koji su prijavili više nego što stvarno imaju, te iako država svake godine povećava novac za subvencije u masi, pravi pčelari zbog takvih malverzacija ne mogu dobiti povećanje sume po košnici.

Iako je SPOS i ranijih godina tražio kontrolu tačnosti broja košnica na terenu, a država nije imala resursa da to organizovano sprovede, IO SPOS-a je zaključio da je ova godina prekretnica, da zaista više nema smisla da pravim pčelarima ne mogu da se podignu subvencije zbog prevaranata, te da će uputiti pisani zahtev državi da se iznađe način da se pravo stanje proveri i to pod hitno! Takođe, u tom dopisu zahtevaće se i izmena propisa koji trenutno brane da se spisak primalaca subvencija javno objavi, iako svi građani punioci budžeta imaju prava da znaju gde i kome njihov novac ide.