banner-image

Za podsticaje u organsku proizvodnju više nego dvostuko novca od prvobitno planiranog

 Ukupan iznos sredstava za podsticaje za organsku proizvodnju na osnovu Uredba o izmenama uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021.godini  ( „Službeni glasnik RS”, broj 109/21)  od 19. novembra 2021. godine, povećan sa 100 miliona dinara na 235.100.000 dinara, objavio je portal Nacionalne orgasnizacije za organsku proizvodnju Serbia organica.

Od toga za organsku biljnu proizvodnju sredstva su sa 40 miliona dinara uvećana na 95.100.000, a za organsku stočarsku proizvodnju sa 60 miliona dinara na 140 miliona dinara.

Takođe je ukupan iznos podsticaja kroz koje se ostvaruju između ostalog i  subvencije za sertifikaciju organske proizvodnje ppvećan sa 5 miliona na 10 miliona dinara.