banner-image

EU: Veća biosigurnost ključna u borbi protiv ptičijeg  gripa

Evropska gencija za bezbednost hrane (EFSA)objavila izveštaj o pojavi avijarne influence u Evropi u periodu oktobar-decembar 2021.

Prema fb objavi ovim povodom Naučnog veterinarskog instituta“Novi Sad“, između 16.septembra i 8.decembra 2021.godine, detektovano je 867 slučajeva virusa avijarne influence u 27 zemalja, što kod divljih ptica, što kod živine. Većina slučajeva ove bolesti kod divljih ptica prijavljena je u Nemačkoj (280), Holandiji (65) i Ujedinjenom Kraljevstvu (53).

Prisustvo i cirkulacija ovog virusa predstavljaće veliku opasnost za živininarsku industriju u predstojećem mesecima u Evropi. Česta pojava virusa HPAI A(H5) na komercijalnim farmama predstavlja ozbiljan problem, pa se postavlja pitanje da li su postojeće bio-sigurnosne mere dovoljne da bi se sprečio ulazak virusa na farme.

Treba primeniti kratkoročne i dugoročne strategije koje podrazumevaju strože bio-sigurnosne mere i smanjenje gustine živine na komercijalnim farmama, kao i potencijalnu vakcinaciju.

Rezultati genetske analize pokazuju da izolovani virusi pripadaju kladi 2.3.4.4b. neki od detektovanih HPAI A(H5N1) virusa u Švedskoj, Nemačkoj, Poljskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu slični su virusima koji su cirklulisali Evropom od oktobra 2020.

U Severnoj, Centralnoj, Južnoj i Istočnoj Evropi virus sa novom kombinacijom dela genoma (H5N1), koji j je prisutan od oktobra 2021. HPAI A(H5N1) je takođe pronađen kod divljih sisara u Švedskoj, Estoniji i Finskoj.

Od poslednjeg izveštaja, došlo je inficiranja 13 ljudi HPAI A(H5N6) sojem i dvoje LPAI A(H9N2) sojem virisa u Kini. Neki od ovih A(H5N6) slučajeva izazvao je virus kod koga je utvrđena novo kombinovanje dela genoma klade 2.3.4.4b, koji poseduje HA gen sličan A(H5) virusima.koji cirkulišu Evropom.

Rizik od infekcije opšte populcije ocenjen je kao nizak za Evropu, a za ljude koji su zbog posla izloženi živini je nizak do srednji, zbog diverziteta virusa koji cirkulišu među populacijom ptica.