banner-image

Stanković: Od januara do novembra izvoz poljoprivrede 4,6 milijardi dolara

U bilansu razmene poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije s inostranstvom u periodu januar-novembar  2021. godine  ostvarena je vrednost izvoza od 4.569,2  miliona USD, što predstavlja rast od 21,4% u odnosu na ostvarene  rezultate u periodu januar-novembar  2020. godine (iznosila je 3.764,3 miliona USD), sa učešćem u ukupnom robnom izvozu od 19,6%.

Autor: Vojislav Stanković

Istovremeno, vrednost uvoza u visini od 2.483,9  miliona USD je za 18,2% veća od ostvarenog u periodu januar-novembar 2020. godine (iznosila je 2.101,7  miliona USD), sa učešćem u ukupnom  robnom  uvozu od 8,1%. Suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u periodu januar-novembar  2021. godine, beleži rast od 24,5%, odnosno za 423,7  miliona USD je veći u odnosu na ostvareni u periodu januar-novembar 2020.  godini i iznosi 2.085,3 miliona USD, sa stopom pokrivenosti uvoza izvozom od  184%.

Posmatrano po odsecima SMTK, u izvozu dominiraju robne grupe: voće i povrće, sa ostvarenim izvozom u vrednosti od 1.163,8 miliona USD, sa rastom od 29,7% i učešćem od 5% u ukupnom robnom izvozu uz suficit od 597  miliona USD i žita i proizvodi na bazi žita, u vrednosti od 1.056,4  miliona USD, sa učešćem od 4,5% u ukupnom robnom izvozu i ostvarenim suficitom od 886,8 miliona USD.  Po ostvarenoj vrednosti u uvozu najzastupljeniji su odseci: voće i povrće sa vrednošću uvoza od 566,8 miliona USD, sa učešćem u ukupnom uvozu od 1,7% i kafa, čaj, kakao i začini   u vrednosti od 268,6 milion USD, sa učešćem u ukupnom uvozu od 0,9% negativnim saldom od -145,8 miliona USD.

Najznačajniji proizvodi agrarnog porekla u izvozu periodu januat-novembar 2021. godini su: kukuruz merkantilni u vrednosti od 523 miliona USD, malina smrznuta u vrednosti od 383  miliona USD, pšenica markantilna u vrednosti od 237 miliona USD, cigarete od duvana u vrednosti od 209 miliona USD,  duvan za pušenje u vrednosti od 177 miliona USD, ostali prehrambeni proizvodi u vrednosti od 138 miliona USD, hrana za pse i mačke u vrednosti od 134 miliona USD,  jabuka sveža u vrednosti od 117 miliona USD,voda sa dodatkom šećera u vrednosti od 95 miliona USD, šećer od šećerne repe u vrednosti od 91 miliona USD, kupina zamrznuta u vrednosti od 75 miliona USD i ulje od suncokreta sirovo u vrednosti od 89 miliona USD. Detaljnije u priloženom grafikonu.

Na uvoznoj strani, među agrarnim proizvodima dominiraju: ostali prehrambeni proizvodi u vrednosti od 186 milion USD, prerađeni duvan, esencije u vrednosti od 73 miliona USD, duvan ižiljeni u vrednosti od 66 miliona USD, banane sveže u vrednosti od 62 miliona USD, meso svinjsko zamrznuto u vrednosti od 58 miliona USD, hrana za pse i maćke u vrednosti od 56 miliona USD, ostali pekarskin proizvodi u vrednosti od 56 miliona USD,  i kafa sirova u vrednosti od 54 miliona USD. Detaljnije u priloženom grafikonu.

Posmatrano po regionima Srbije, najveće učešće u izvozu poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije u periodu januar-novembar 2021. godine  imao je region Vojvodine (44%), sledi Beogradski region (32%), region Šumadije i Zapadne Srbije (21%), region Južne i Istočne Srbije (3%).

Najveće učešće u uvozu Srbije imao je Beogradski region (43%), slede regioni Vojvodine (42%), region Šumadije i Zapadne Srbije (9%), region Južne i Istočne Srbije (6%).

Izvoz i uvoz po regionima dat je prema sedištu vlasnika robe u momentu prihvatanja carinske deklaracije. To znači da vlasnici robe, po carinskom zakonu, mogu biti proizvođači, korisnici, izvoznici ili uvoznici robe. Ovu činjenicu treba imati u vidu prilikom tumačenja podataka po regionima.

Jedinična vrednost izvoza poljoprivrednih proizvoda povećana je za 32,3 %, dok je cena poljoprivrednih proizvoda u uvozu znatno niža i iznosi  7,4 %, što je dovelo do povećanja odnosa razmene za 24,%. Oblast koja ima presudan uticaj na spoljnu trgovinu je prehrambena industrija i u njoj su takođe popravljeni odnosi razmene. Pad poljoprivredne proizvodnje u 2021. Godini znatno je pogoršao položaj primarnih proizvoda, posebno žitarica i uljarica u spoljnotrgovinskoj razmeni.Opširnije u priloženim tabelama.

Indeksi jediničnih vrednosti izvoza i uvoza, indeksi fizičkog obima izvoza i uvoza i odnosi razmene kao indikatori imaju veliki značaj za objektivno i kompleksno sagledavanje ekonomskih odnosa Republike Srbije sa inostranstvom a posebno za sagledavanje spoljnotrgovinske robne razmene. Oni takođe imaju veliki analitički značaj,u smislu veličine njihovog uticaja na promene vrednosti robne razmene sa inostranstvom, za međunarodna poređenja, za izračunavanje odnosa razmene kao pokazatelja rentabilnosti spoljnotrgovinske razmene, kao i za potrebe nacionalnih računa odnosno bilansa plaćanja kao njihov deflator za svođenje sa tekućih na stalne cene.

Polazeći od rezultata robne razmene sa inostranstvom kao osnove, obračun jediničnih vrednosti izvoza i uvoza ima za primarni cilj analitičko sagledavanje dinamike kretanja prosečnih cena izvoza i uvoza. Uslovno je uzet izraz „cene“, mada je ovde pre svega reč o jediničnim vrednostima (unit values) izvoza i uvoza.

Osim primarnog cilja, kompleksni statistički obračun jediničnih vrednosti izvoza i uvoza ima i druge, isto tako važne ciljeve, kao što su:  sagledavanje i analiza dinamike izvoznih i uvoznih prosečnih cena po odabranim agregatima;  izračunavanje globalnih statističkih indikatora kao što su indeksi fizičkog obima izvoza i uvoza i odnosi razmene;  izrada koncepcije dugoročne i tekuće politike razvoja;  planiranje i odlučivanje u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom;  dobijanje preciznije slike tj. obima realnih promena o kretanju robne razmene sa inostranstvom; svođenje nacionalnih računa i bilansa plaćanja sa tekućih cena na stalne cene, gde se indikator jediničnih vrednosti izvoza i uvoza koristi kao deflator;  analize koje se rade u naučnim institutima, privrednim komorama i drugim institucijama i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

 

Ostvaren fizički obim (količine), vrednosti i jedinične cene po odsecima SMTK, revizije IV u izvozu poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije u periodu januar-novembar 2021. godine