banner-image

Primeniti mineralna ulja protiv obične kruškine buve

Na području Srbije, zasadi krušaka se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00). U svim značajnim regijama gajenja krušaka u našoj zemlji registruje se prisustvo odraslih jedinki obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) kao i položena jaja ove štetočine u voćnjacima, objavljeno je na portalu Prognozno-izveštajne službe (PIS). 

Foto:PIS

Nalazimo se na početku procesa polaganja jaja prezimljujuće generacije. Kako se za naredni period prognozira značajan porast temperature vazduha, očekuje se pojačana aktivnost ove štetočine, tj. intenziviranje polaganja jaja.

U narednim danima proizvođačima se preporučuje tretman zasada primenom mineralnih ulja: Galmin, Belo ulje EW u koncentraciji 3-4% ili Nitropol S u koncentraciji 1,3%, koji deluju tako da prikrivaju miris i boju stabala, te utiču na sprečavanje daljeg polaganja jaja kruškine buve na nabore grančica. Takođe, kao dodatak uljima, preporučuje se primena insekticida: Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) u koncentraciji 0,03%, sa ciljem suzbijanja imaga ove štetočine.

Preglede voćnjaka na prisustvo ove štetočine i sprovođenje samog tretmana treba obaviti u najtoplijem delu dana kada je aktivnost obične kruškine buve najveća.