banner-image

Siva knjiga: eAgrar osvetlao obraz Ministarstva poljoprivrede

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) navela je u novoj „Sivoj knjizi“ da je prošle godine od 100 preporuka za smanjenje birokratije i unapređenje uslova za poslovanje u Srbiji rešeno samo 12, od čega tri u potpunosti, a devet delimično.

Dve rešene preporuke su sistemskog karaktera i to uvođenje novog sistema onlajn fiskalizacije i elektronskog fakturisanja, istaknuto je „Sivoj knizi 2022“ koja je predstavljena 23. februara.

Stoga je ocenjeno da je prošle godine tempo reformi trebalo da bude brži i da institucije ulože više energije kako bi došle do potpunih, a ne polovičnih rešenja, nakon 2020. kada je aktivnost Vlade Srbije bila usmerena pre svega na prevazilaženje krize izazvane pandemijom korona virusa.

Od 28 preporuka NALED-a, Ministarstvo finansija nije rešilo 24, dok je Ministarstvo poljoprivrede od sedam preporuka jednu rešilo u potpunosti i dve delimično, a Ministarstvo privrede, takođe je od sedam preporuka, delimično rešilo dve, navedeno je u 14. godišnjem izdanju „Sive knjige“.

Ipak, najviše rešenih ili delimično rešenih preporuka je i ovog puta u bilo nadležnosti Ministarstva finanasija, a pored eFiskalizacije i eFakturisanja, ovo ministarstvo je delimično rešilo preporuke poput smanjenja opterećenja rada ili optimizacije načina obračuna poreza na prenos apsolutnih prava u slučaju kupovine polovnih vozila.

Kako je precizirano, statistici potpuno rešenih zahteva doprinelo je i Ministarstvo poljoprivrede kroz digitalizaciju Centralnog registra subjekata i objekata u poslovanju hranom koji omogućava lako dostupne podatke o 25.000 lokacija na kojima nastaju prehrambeni proizvodi, kao i 11.000 pravnih i fizičkih lica koji koriste ove objekte, te usvajanje propisa kojim se stvaraju uslovi za uspostavljanje digitalizacije postupaka vezano za registraciju poljoprivrednih gazdinstava i dodelu subvencija (eAgrar).