banner-image

Robne rezerve oglasile razmenu pšenice za belo brašno

Republička direkcija za robne rezerve oglasila je prikupljanje pismenih ponuda za razmenu 20.000 tona merkantilne pšenice za pšenično belo brašno „T-500“, koje će se dobiti meljavom, radi interventne prodaje proizvođačima hleba.

Predmet oglasa je razmena merkantilne pšenice za pšenično belo brašno „T-500“, u paritetnom odnosu koji će se utvrditi na osnovu sakupljenih ponuda po ovom oglasu..

Cena pšenice će se utvrditi iz odnosa razmene, a cena pšeničnog belog brašna je 33,00 din/kg, sa pdv-om.

Pravo na učestvovanje u javnom oglasu imaju skladištari Direkcije, koji poseduju mlin u sopstvenom vlasništvu.

Prednost će imati onaj ponuđač koji ponudi:

– bolji odnos u razmeni merkantilne pšenice za pšenično belo brašno „T-500“.

– u zavisnosti od regionalne zastupljenosti i

-koji ima veći kapacitet mlina i uskladištenu merkantilnu pšenicu u vlasništvu Direkcije.

Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 11.03.2022. godine, do 11 časova.

Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili u zatvorenoj koverti u pisarnicu Direkcije na adresi: ul.Dečanska broj 8a, Beograd, 6. sprat. Sve dodatne informacije i obaveštenja mogu se dobiti na telefone: 011/3343-652 i 021/526-890.