banner-image

Uskoro na snazi IPARD III: Novac i za odgajivače ćuraka i gusaka

U najnovijem  izdanju publikacije „IPARD na dlanu“ objavljeni su specifični kriterijumi IPARD III programa 2021-2027 koji se odnose na Meru 1- Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Upravljačko telo je pripremilo odgovore  na komentare i dostavilo finalnu verziju programa Evropskoj komisiji 21. januara. S obzirom na to da seu svi programi pozitivno ocenjeni od strane IPA III programa EK u narednim danimas e očekuje da Evropska komisija i formalno odobri IPARD III program Republike Srbije za period 2021-2027. godine.

Pravo  na podršku u sektrou mleka u okviru IPARD III prorama  imaće korisnici koji imaju minimalno 30 krava na kraju investicije.

Kada je reč o sektoru mesa, za pojedine podsektore, povećana je donja granica za korisnike IPARD mera. Minimalni kapaciteti objekata za smeštaj životinja, koji će korisnici IPARD programa biti u obavezi da ispune na kraju investicije iznose:

– goveda 30 ( IPARD II 20 kom)

-krmače  30

– ovce i koze 200 (IPARD II 150 )

– tovne svinje 200 (IPARD II 100)

-brojleri 5.000 (IPARD II 4.000).

Takođe, u skladu sa preporukama sektorske analize za meso, prihvatljivi korisnici u IPARD III programu biće i proizvođači ćuraka i gusaka. Kapacitet objekta za smeštaj ćuraka, na kraju inesticije, treba da bude od 1.000 do 10.000, dok se za guske kapcitet kreće od 300 do 3.000.

Kriterijumi za izgradnju skladišnih kapaciteta, u sektoru žitarica i industrijskog bilja, u programu IPARD III, biće povećani na 50 ha. Dosadašnje iskustvo u sprovođenju IPARD II programa pokzalo je da ne postoji veliko intresovanje za izgradnju skladišnih kapaciteta malog obima u navedenom sektoru. Takođe, sektorska analiza u sektoru  žitarica i industrijskog bilja nije pokazala ekonomsku opravdanost izgradwe manjih podnih skladišta i silosa.

Specifični kriterijumi za nabavku traktora u IPARD III programu izjednačen je sa nabavkom drugih mašina i mehanizacije u IPARD II programu u sektoru žitarica i industrijskog bilja, od  50 do 100 ha. Na ovaj način omogućena je podrška proizvodnji i prodaji traktora koj se sklapaju u Srbiji za poljoprivrednike koji imaju do 50 ha.

Uveden je specifičan kriterijum u proizvodnji hmelja od 2 do 100 ha na kraju investicije.

Preporuka sektorskih analiza da se sektorr voća i povrća razdvoji na dva sektora, usvojena je u IPARD III programu. U sektoru voća i sektoru povrća biće prihvatljivi svi korisnici čija je vrednost investicije veća od 50.000 evra bez obzira na površinu pod voćem ili povrćem.