banner-image

Novi Sad raspisao oglas o davanju u zakup državnog zemljišta

Grad Novi Sad raspisao je oglas o davanju u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na svojoj teritoriji u prvom krugu.

Pravo učešća imaju fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava koje se nalazi u aktivnom statusu najmanje tri godine i sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini. Mogu da se nadmeću i registrovana pravna lica koja su u aktivnom statusu najmanje tri godine.

Postupak javnog nadmetanja sprovodi se elektronskim putem preko veb aplikacije koja se nalazi na zvaničnoj veb stranici Uprave za poljoprivredno zemljište.

Rok za prijavljivanje i podnošenje dokumentacije u Aplikaciju je 29.03. 2022. do 14 časova.

Otvaranje ponuda održaće se 8. aprila u 9 časova.

Kompletan tekst oglasa sa potrebnom dokumentacijom može se pogledati na zvaničnoj veb stranici Grada Novog Sada ili ovde: oglas_12

S.K.