banner-image
banner-image

Izložba o kavijaru u Novom Sadu

U Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode u Novom Sadu nedavno je otvorena veoma zanimljiva i značajna izložba pod nazivom „Kavijar“, autorke Dubravke Vučić, muzejskog savetnika ihtiologa iz Beograda.

Izložba je realizovana u saradnji sa Prirodnjačkim muzejom u Beogradu sa kojim Zavod već dvadeset godina ima izuzetnu saradnju.

Ova veoma značajna i moderna izložba daje odgovore na mnoga pitanja: Kako je kavijar postao nadaleko poznat, zašto je i kada bio hrana siromašnih, zbog čega je srpski kavijar bio jedan od najcenjenijih i koji je danas najskuplјi kavijar na svetu? Zašto se jesetarske vrste smatraju živim fosilima, koji je jesetrin misteriozni put od Crnog mora do reka radi mrešćenja? Kosovac je istakao da odgovore na ova, ali i druga pitanja o taksonomiji, biologiji i zaštiti jesetarskih vrsta riba saznajemo na ovoj izložbi.

Organizator i moderator izložbe je dr Oliver Fojkar koji je istakao da jesetre spadaju u najugroženije vrste riba na svetu, sa malo preostalih prirodnih staništa koja im pružaju odgovarajuće uslove za opstanak. Razlozi za smanjenje populacija jesetri su mnogobrojni. Međutim, nadamo se da ćemo mi lјudi ipak naći put i način da ih spasemo od nestajanja.

Izložba će biti otvorena do kraja juna 2022.godine.