banner-image

LISNE VAŠI i biološki načini zaštite

Lisne vaši su maleni insekti mekanog tela sa dugačkim i tankim usnim produžecima koje koriste da probadaju stabljike, listove i ostale nežne delove biljaka i da iz njih sišu sokove. Gotovo za svaku biljku vezana je jedna ili više vrsta biljnih vaši koje se povremeno hrane njenim sokovima. Iako je različite vrste biljnih vaši teško međusobno razlikovati, tretman zaštite je prema svima uglavnom isti.

Foto: Pixabay

Šteta koju prouzrokuju lisne vaši

Manji broj lisnih vaši ne predstavlja opasnost za povrće, cveće i voćke, dok veće kolonije mogu izazvati sušenje lišća, sprečiti razvoj izdanaka, a ispuštanjem specifične izlučevine poznatije kao medljika ili medna rosa, takođe mogu kontaminirati delove biljke. Neke vrste biljnih vaši ubrizgavaju otrove u biljke što dovodi do kovrdžanja listova i deformacija u rastu a neke čak mogu prouzrokovati i stvaranje žučnih mehura na listovima.

Pojedine vrste povrća i ukrasnog bilja podložne su virusnim infekcijama koje prenose upravo biljne vaši. Tako, tikvice, krastavci, bundeve, dinje, pasulj, krompir, salata, repa, blitva predstavljaju kulture na koje ovi virusi najteže utiču. Dolazi do požutelosti listova, stvaranja mrlja na njima, kovrdžanja listova, kao i do zaustavljanja  razvoja biljke. Virusne infekcije koje prenose lisne vaši vrlo je teško preduprediti i kontrolisati, jer se one javljaju i kada je prisustvo lisnih vaši na biljkama neznatno a potrebno je svega nekoliko minuta da ovaj insekt prenese virus na biljku.

Pojedine vrste biljnih vaši napadaju druge delove biljke pored listova i izdanaka.  Koren zelene salate napada vrsta koja živi u zemlji i u proleće ili leto, nakon što se napad dogodi, zelena salata počinje da kopni usled oštećenja korena, i na kraju uvene. U jesen, ova vrsta lisne vaši seli se na drveće topole gde prezimljava u stadijumu jajašca gde na proleće dovodi do stvaranja pomenutih žučnih mehurova na lišću.

Vunasta vaš napada koren i grane jabuke i to naročito u blizini mesta gde je grana orezivana i dovodi do slabljenja drveta u razvoju i rodu.

Napadi biljnih vaši na koren šargarepe mogu dovesti do pucanja i kidanja vrhova prilikom berbe odnosno vađenja šargarepe iz zemlje.

Provera i nadgledanje

Iako lisne vaši retko dovedu do toga da stasala biljka uvene, šteta koju prave i često nevidljiva sluzava medljika koju ostavljaja za sobom, ipak opravdavaju tretman istrebljivanja. U odbrani od lisnih vaši, preporučljivo bi bilo koristiti metode koje ne uključuju tretmane hemikalijama, budući da se hemijskim insekticidima, pored štetočina, uništavaju i korisni insekti.

Provera i nadgledanje biljaka u sezoni ubrzanog rasta, najmanje dvaput nedeljno, kako bi se pravovremeno uočila navala lisnih vaši, prva je od mera koju treba preduzeti. Tada se ove štetočine, u zavisnosti od brojnosti njihove populacije, mogu otresti sa biljke, sprati vodom ili odstraniti orezivanjem grana.

Većina vrsta biljnih vaši najveće štete prouzrokuju u kasno proleće, kada je toplo, ali temperature nisu previsoke već su u rasponu od 18-26 stepeni. Kada se populacija onih vrsta koje dovode do kovrdžanja listova uveća i listovi počnu da se deformišu, obično je prekasno za reakciju budući da uskovrdžano lišće predstavlja sklonište za ove štetočine, bilo od insekticida bilo od prirodnih neprijatelja.

Populacija lisnih vaši preovlađuje u pojasevima duž pravca duvanja vetrova i u blizini zasada biljaka koje su već napadnute istim vrstama biljnih vaši, pa je nadgledanje posađenih kultura u ovim zonama naročito preporučljivo.  Takođe, neke lisne vaši naseljavaju poleđinu listova biljaka pa je potrebno okrenuti listove i na taj način izvršiti proveru.

Što se tiče lišća drvenastih voćnih vrsta, dovoljno je otcepiti nekolicinu listova sa različitih strana krošnje i videti da li postoje promene. Prisustvo bubamara, kukaca, nekih vrsta muva, kao prirodnih neprijatelja lisnih vaši ukazuje i na njihovo prisustvo ali ukoliko su prirodni neprijatelji primetni u većem broju to znači da će se i populacija lisnih vaši drastično smanjiti usled prirodnog istrebljivanja, bez potrebe za nekim naročitim tretmanima.

Foto: Pixabay

Prisustvo mrava na drveću i grmlju dobar je znak da su i lisne vaši u blizini. U nastojanju da odbrane izvore hrane, a to je medljika koju ovi insekti proizvode, mravi odvraćaju mnoge predatore i parazite od lisnih vaši.

Prirodni neprijatelji

Do prisustva nekog značajnijeg broja neprijatelja lisnih vaši neće doći, sve dok se njihova populacija dramatično ne uveća.

Među najvažnijim prirodnim neprijateljima lisnih vaši su parazitske ose koje polažu svoja jaja na lisne vaši. Parazitom napadnuta lisna vaš se transformiše i poprima zlatno braon boju. Period izvođenja naraštaja parazita je prilično kratak, naročito kada je vreme toplo, te ako se uoče primerci parazitima naseljenih lisnih vaši na biljkama, to je znak da će njihova populacija biti značajno smanjena u narednim nedeljama.

Takođe, postoje predatori koji se hrane lisnim vašima. Među njima, najtičniji su kukci, bubamare, pojedini tvrdokrilci i muve.

Biološke metode suzbijanja

Kroz brigu oko useva na izvestan način može se vršiti i kontrola lisnih vaši. Recimo, pre sadnje povrtarskih kultura trebalo bi proveriti okruženje i ako se ustanovi prisustvo lisnih vaši iste je potrebno ukloniti. Ovo tim pre što lisne vaši naseljavaju i korovske biljke, poput gorušice i čička, te lako prelaze sa njih na gajene kulture kada one porastu.

Tamo gde je populacija lisnih vaši lokalizovana na nekolicinu uskovrdžanih listova, problem se rešava njihovim orezivanjem i odlaganjem. Isto važi i za drveće i delove unutrašnje krošnje koju lisne vaši posebno vole da naseljavaju.

Kada je reč o đubrenju gajenih kultura, poljoprivredni proizvođači koji se ne bave organskom proizvodnjom uglavnom ne znaju da velike količine azotnih đubriva podstiču bržu reprodukciju lisnih vaši. Stoga je azotno đubrivo najbolje primenjivati u više turnusa tokom sezone umesto odjednom, a najbolja su organska sporo razgrađujuću djubriva.

Kako su kod povrtarskih kultura na napad lisnih vaši najpodložnije mlade sadnice iz rasada, ove sadnice trebalo bi gajiti pod zaštitnim pokrivačem ili u plasteniku i rasaditi ih na otvorenom tek kada stasaju i ojačaju te postanu tolerantnije na napade lisnih vaši. Zaštitni pokrivači poslužiće i u prevenciji virusnih oboljenja prouzrokovanih lisnim vašima.

Srebrna reflektujuća malč folija uspešno se pokazala u redukovanju prenosivosti virusnih oboljenja kod tikvice, dinje i ostalih virusima podložnih kultura. Ova malč folija sa jedne strane odbija vaši od sadnica za rasad kao i od nižih biljaka koje su njome pokrivene a sa druge povećava prinose usled boljeg iskorišćenje sunčeve energije koja se preko srebrne boje folije reflektuje na lišće biljaka.

Kod snažnijih biljaka, dobar način za odstranjivanje lisnih vaši je spiranje pod jakim mlazom vode. Jednom zbačena sa biljke, vaš će teško ponovo pronaći put do nje a i sluzava medljika će pod mlazom vode takođe biti oprana i uklonjena sa lišća i stabla.

Pri odlučivanju da li da se u tretman lisnih vaši krene, treba prethodno uzeti u obzir da  veće biljke mogu tolerisati napade lisnih vaši umerenih razmera i proći bez većih oštećenja.  Takođe, biološka kontrola u kombinaciji sa porastom temperature mogu uspešno i u kratkom vremenskom periodu desetkovati populaciju lisnih vaši a i ispiranje vodom, uz adekvatnu opremu, čak i kod većeg drveća daje dobre rezultate.

Foto: Pixabay

U slučaju da, ipak, nešto treba primeniti, korišćenje insekticidnih sapuna i ulja je najpreporučljivije. Ulja mogu biti na mineralnoj bazi ili derivati nekih biljaka poput ulja nima i kanole. Ovi preparati uništavaju lisne vaši tako što izazovu njihovo gušenje te je temeljno pokrivanje napadnute lisne mase neophodno da bi se ispoljilo željeno dejstvo. Ova ulja se razređuju u dvopostotnoj razmeri sa vodom i nanose kako sa prednje strane tako i po poleđini listova.

Sapuni, ulje nima i druga hortikulturna ulja uništavaju lisne vaši prisutne u trenutku prskanja te stoga, apliciranje ovih zaštitnih sredstava, mora se učestalije ponavljati. Iako mogu uništiti i neke prirodne neprijatelje lisnih vaši koji se zateknu na biljkama u trenutku prskanja, ovi preparati ne ostavljaju toksične rezidue te neće naškoditi onim organizmima koji migrijaju na biljke nakon prskanja.

Ovakvi i slični kontaktni bioinsekticidi pružaju ograničenu zaštitu od lisnih vaši a nemaju dejstvo u slučajevima kada je došlo do ozbiljnijeg kovrdžanja listova i stvaranja žučnih mehurova na listovima koji štetočinama služe kao zaklon.

 

Izvor i reference:

  • University of California Statewide IPM Program
  • Bugg, R. L., R. G. Colfer, W. E. Chaney, H. A. Smith, and J. Cannon. 2008. Flower flies (Syrphidae) and Other Biological Control Agents for Aphids in Vegetable Crops. Oakland: Univ. Calif. Agric. Nat. Res. Publ. 8285.
  • Flint, M. L. 1998. Pests of the Garden and Small Farm: A Grower’s Guide to Using Less Pesticide, 2nd ed. Oakland: Univ. Calif. Agric. Nat. Res. Publ. 3332.