banner-image

Poziv za kupovinu brašna po subvencionisanim cenama

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija uputilo je poziv proizvođačima hleba za kupovinu brašna tipa „T-500” po subvencionisanim cenama.

Svi proizvođači hleba sa teritorije Republike Srbije, koji su u momentu donošenja Uredbe bili registrovani za obavljanje delatnosti, zainteresovani za kupovinu brašna tipa „T-500” po subvencionisanim cenama iz robnih rezervi, mogu se prijaviti Ministarstvu trgovine turizma i telekomunikacija.

Oni treba da popune i skeniraju obrazac koji se može naći na sajtu Ministarstva i poslati ga na imejl adresu: trgovina@mtt.gov.rs.

Kontakt telefon za dodatna pitanja je 011 3130 945.

Prijavljivanje traje od 20. do 31. maja  2022. godine.

Cena brašna iz robnih rezervi, iznosi 33 dinara po kilogramu, uključujući PDV, utovareno u vozilo kupca kod skladištara Pepubličke direkcije za robne rezerve.

Troškove transporta brašna snose proizvođači hleba.