banner-image

U odnosu na prošlu godinu pošumljeno 465 hektara manje

Obim radova na pošumljavanju u 2021. manji je u odnosu na prethodnu godinu za 19%.

Najveći pad pošumljavanja u odnosu na prethodnu godinu bio je u Beogradskom regionu, 44%, a najmanji pad pošumljavanja bio je u Regionu Južne i Istočne Srbije, 6%.

Radovi na podizanju plantaža i zaštitnih pojaseva u 2021. godini, u odnosu na prethodnu godinu, smanjeni su za 465 ha.