banner-image

Nakon padavina jabuke zaštititi fungicidima i insekticidima

Na području Srbije zasadi jabuka se nalaze u fazama razvoja ploda (BBCH 72-74) i period primarnih zaraza od prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) još uvek traje, saopšetno je iz prognoyno izveštajne službe (PIS).

Izvor: PIS

Pre padavina od petka prošle nedelje, u opalom lišću jabuke je laboratorijski utvrđeno prisustvo još oko 30-40% infektivnog potencijala tog patogena. Uz prisustvo  askospora i uvidom u  registrovane temperature, padavine i dužinu trajanja vlaženja lista na automatskim meteorološkim stanicama u jabučnjacima, može se zaključiti da su se u prethodnih nekoliko dana u više navrata stekli uslovi za ostvarenje infekcije. Povoljni uslovi i dalje traju.

S obzirom da se više ne može računati na efikasnost preventivne zaštite, čim vremenski uslovi dozvole, preporučuje se primena kombinacije preventivnih i sistemičnih fungicida:

Gatro 500 SC, Nando 500 SC, Kardinal, Hillan (fluazinam) u količini 0,6-1 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid kontaktnog mehanizma delovanja;

+ Score 250 EC, Sekvenca, Sigura, Different 250 EC, Skoremore, Ambasador, Agroskor 250 EC, Rayok EC, Scooter 250 EC, Hemokonazol 250 EC (difenokonazol) u koncentraciji 0,03%.

U zasadima jabuka u toku je polaganje jaja i piljenje larvi jabukinog smotavca (Cydia pomonella). Sa ciljem suzbijanja larvi i sprečavanja njihovog ubušivanja u plodove proizvođačima se preporučuje primena nekog od inskekticida:

Tonus, Volley 20 SP, Afinex, Gilan 20 SL, Tonus extra, Kestrel, Wizzzaard (acetamiprid) u koncetraciji 0,025%.

Navedeni insekticidi za suzbijanje smotavca delovaće i na suzbijanje vaši.