banner-image

Kako zaštititi useve i zasade nakon grada

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, dana 21.06.2022, u Topličkom okrugu, na više lokaliteta, u večernjim časovima, došlo je do vremenskih nepogoda praćenih gradom, prenosi portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

Ovakve vremenske neprilike praćene gradom, dovele su do mehaničkih oštećenja na biljkama u zasadima i usevima na teritoriji Topličkog okruga, i tako otvorile put za moguće naseljavanje fitopatogenim bakterijama i gljivama.

Poljoprivrednim proizvođačima koju su pretrpeli štetu se preporučuje što pre da izvrše hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja patogena i definfekcije rana:

  • U zasadima voća preporučuje se primena preparata na bazi aktivnih materija: fosetil aluminijum ili bakar ili kaptan.
  • U zasadima vinove loze preporučuje se primena preparata na bazi aktivnih materija:  pirimetanil ili boskalid.
  • U usevima povrća preporučuje se primena preparata na bazi aktivnih materija: bakar ili mankozeb ili kaptan.
  • Ukoliko je u usevima i zasadima došlo do većih mehaničkih  oštećenja, prouzrokovanim usled vremenskih nepogoda praćenih gradom, preporučuje se i primena preparata na bazi aminokiselina i folijarnih đubriva.

Osim hemijskih mera zaštite, preporučuje se i uklanjanje i orezivanje svih slomljenih grana.

Preporuka je da se hemijske mere zaštite sprovedu u što kraćem vremenskom periodu, čim vremenski uslovi to budu dozvolili.

U usevima i zasadima u kojima se ne može ispoštovati karenca primenjenih preparata, hemijske mere zaštite se ne preporučuju.