banner-image

Sremska Mitrovica i Subotica: Novi termini za rešavanje pitanja o naknadi za odvodnjavanje

U utorak, 9. avgusta u Sremskoj Mitrovici, biće nastavljene konsultacije sa strankama, obveznicima naknade za odvodnjavanje, u zgradi vodoprivrede, Promenada 13, u periodu od 9 do 14 časova.

Nakon toga, u četvrtak 11. avgusta, rad sa obveznicima zakazan je u Subotici, u zgradi Vodoprivrednog preduzeća „Severna Bačka“, Trg cara Jovana Nenada 2, takođe u periodu od 9 do 12 časova.

U neposrednom kontaktu s predstavnicima JVP „Vode Vojvodine“, obveznici će dobiti odgovore na pojedinačna pitanja u vezi sa rešenjima, žalbama, opomenama, reprogramima, kao i spornim dugovanjima iz perioda kada je ovaj posao radila Poreska uprava.

Na navedene lokacije mogu doći i obveznici iz okolnih mesta i opština.