banner-image

Protiv stenice insekticidima iz grupe piretroida uz obavezno poštovanje karence

Braon mramorasta stenica vodi poreklo iz Istočne Azije. U Evropi njeno prisustvo zvanično je potvrđeno 2007. godine u Švajcarskoj.

Foto: PIS

Promene uslova u našem podneblju uslovile su njenu pojavu i u našoj zemlji, 2015. godine. Od tada, došlo je do značajnog povećanja njene brojnosti što predstavlja visok potencijal da postane ekonomski značajna štetna vrsta velikog broja gajenih kultura.

Ovu stenicu kakrakteriše izuzetna polifagnost, pa je do danas njeno prisustvo registrovano na preko 300 biljnih vrsta, među kojima je i veliki broj poljoprivrednih kultura.

Do sada, kod nas, uočena je u usevima soje, kukuruza, paradajza, paprike, krompira kao i u zasadima jabuka, krušaka, bresaka, trešanja, višanja, oraha, leske, maline i vinove loze. Štete na usevima od braon mramorasate stenice nastaju usled ishrane larvi i odraslih jedinki. One poseduju usni aparat za bodenje i sisanje sa kojim sišu sokove iz svih nadzemnih delova biljaka, a najviše preferiraju da se hrane na plodovima.

Na površini plodova usled ishrane nastaju nekrotične tačke i udubljenja i takvi plodovi gube tržišnu vrednost. U ovom momentu, najveći rizik od nastanka šteta postoji u zasadima kasnostasnih sorti bresaka, nektarina i šljiva, zasadima vinove loze i leske, remotantnih sorti maline, kao i usevima soje, postrne boranije, paprike i paradajza.

U usevima i zasadima, nivo prisustva braon mramoraste stenice se razlikuje u zavisnosti od do sada primenjnih hemijskih mera zaštite usmerenih na suzbijanje različitih štetočina.

Proizvođačima se preporučuje obavezan pregled useva i zasada na prisustvo braon mramoraste stenice. Tamo gde se potvrdi prisustvo pomenute štetočine i gde je moguće, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida iz grupe piretroida koji su pokazali dobru efikasnost u njenom suzbijanju, poput insekticida na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

S obzirom na to da je kod velikog broja poljoprivrednih useva i zasada berba u toku ili se očekuje, strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Izvor: PIS