banner-image

Uspešan program zaštite životne sredine u školama u Vojvodini

U prostorijama Ekološkog centra „Radulovački“ Pokreta gorana Vojvodine u Sremskim Karlovcima, pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević sastao se sa predsednikom Pokreta gorana Vojvodine Aleksom Jeftićem, s kojim je razgovarao o realizaciji programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ i učešću Pokrajinskog sekretarijata u tom programu.

Akcenat je stavljen i na održivi eko-turizam, koji sada predstavlja važan aspekt rada Pokreta gorana, a koji, pored ekskurzija i izleta u prirodi, podrazumeva i vožnju katamaranom i kanuima na Dunavu i biciklima kroz Sremske Karlovce.

Po obilasku prostorija i smeštajnih kapaciteta Ekološkog centra, razgovaralo se i o samoj implementaciji programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“, u kom uz još pet pokrajinskih sekretarijata, Pokreta gorana Vojvodine, JP „Vojvodinašume“ i Gradske uprave za zaštitu životne sredine Novog Sada, aktivno učestvuje i Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam.

Menadžer Ekološkog centra „Radulovački“ Nikola Blagojević govorio je o samom značaju programa, ističući da on postoji već 12 godina i da je u njemu do sada učestvovalo više od 70 odsto svih vaspitno-obrazovnih ustanova sa područja AP Vojvodine, sa ciljem razvijanja i unapređenja rada u oblasti zaštite životne sredine.

Od juna tekuće godine, Pokret gorana Vojvodine u Sremskim Karlovcima organizuje jednodnevne izlete u zaštićenim područjima prirode za nagrađene vaspitno-obrazovne ustanove u okviru ovog programa za školsku 2021/2022. godinu.

Ove godine Pokret će dodeliti nagrade za 28 vaspitno-obrazovnih ustanova, sa ciljem upoznavanja prirodnih vrednosti Nacionalnog parka „Fruška gora“ i Specijalnog rezervata prirode „Koviljsko-petrovaradinski rit“, a predviđen je i obilazak gradskog jezgra Sremskih Karlovaca i vožnja turističkim katamaranom po Dunavu.

U protekloj, 2021. godini, nagrađeno je 49 vaspitno-obrazovnih ustanova koje su učestvovale u programu „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“.

Predsednik Pokreta gorana Vojvodine Aleksa Jeftić istakao je da to udruženje nastoji da stvori ambijent za aktivno i odgovorno učešće zajednica u održivom razvoju, kroz obrazovanje, volonterski rad, promociju, javno zastupanje i saradnju na svim nivoima, te da je Ekološki centar sam po sebi velik iskorak u turističkom, rekreativnom i edukativnom smislu, te da je veoma važno da što više donosilaca odluka i šira javnost imaju uvid u njegov rad i kapacitete.

Vojvođanski gorani su posadili preko 10 miliona sadnica, na preko 340.000 hektara širom zemlje, dok je više od dva miliona ljudi učestvovalo u njihovim programima, od akcija pošumljavanja do obrazovnih i volonterskih akcija.