banner-image

Za kontrolu plodnosti zemljišta u Vojvodini bespovratno 10 miliona dinara

Pokrajinski sekretartijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo doneo je odluku o opredeljivanju sredstava po Javnom pozivu za vršenje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta za 2022.godinu.

Sredstva u visini od 10.000.000,00 dinara predviđena su tačkom II podtačka 1.1 Pokrajinske skupštinske odluke o programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022.

Nakon donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava, pokrajinski sekretar u ime Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo zaključuje ugovor o dodeli sredstava s korisnicima sredstava, kojima se regulišu prava i obaveze ugovornih strana.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je na svojoj zvaničnoj internet stranici Javni poziv za vršenje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta za 2022.godinu.