banner-image

RZS: Proizvodnja kukuruza manja 25 odsto

Prema prethodnim rezultatima, sa stanjem na dan 5. septembra 2022. godine, ostvarena proizvodnja pšenice iznosi 3.113.000 tona, što je za 9,6% manje u odnosu na proizvodnju ostvarenu u prošloj godini, . Ostvarena proizvodnja malina je viša za 4,0%, a višanja za 6,0%, objavio je Republički zavod za statistiku.

Očekivana proizvodnja kukuruza je 4 523.000 tona, što je za 25,0% manje u odnosu na proizvodnju ostvarenu u prošloj godini. U poređenju sa prošlom godinom, očekuje se viša proizvodnja suncokreta za 5,9%, a manja proizvodnja šećerne repe za 21,4% i soje za 26,2%.

U odnosu na desetogodišnji prosek (2012–2021), proizvodnja pšenice je veća za 15,9% i suncokreta za 13,0% a manja je proizvodnja soje za 25,4%,  kukuruza za 27,5% i šećerne repe za 36,3%.

U poređenju sa proizvodnjom ostvarenom u prošloj godini, očekuje se veća proizvodnja šljiva, za 14,7%, a manja proizvodnja jabuka, za 2,1%. U odnosu na desetogodišnji prosek, očekuje se povećanje proizvodnje šljiva za 6,0% i  jabuka za 15,8%.

Očekivana proizvodnja grožđa u Republici Srbiji veća je za 4,3% od prošlogodišnje, što je za 2,7% više u odnosu na desetogodišnji prosek.

Konačni podaci o proizvodnji useva, voća i grožđa u 2022. godini biće objavljeni u toku marta 2023. godine.