banner-image

Kasni hibridi kukuruza zaraženi gljivama, neophodan oprez pri skladištenju

U okviru  monitoringa  merkantilnog kukuruza pred berbu izvršen je vizuelni pregled kasnih hibrida na 10 različitih lokaliteta u RC Ruma, saopšteno je na sajtu Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja.

Pregled useva je izvršen u cilju utvrđivanja prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalisHelicoverpa armigera) koji svojom ishranom, pored direktnih šteta, otvaraju put za infekciju gljivama prouzrokovačima plesnivosti klipa: Fusarium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp., Cladosporium spp..  Ove gljive imaju sposobnost sinteze mikotoksina koji mogu biti veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Procenat infestiranih klipova se kreće od 17 do 85%. U najvećoj meri su evidentirana oštećenja samo od insekata, kombinovana oštećenja od insekata i Fusarium spp. i samo od Fusarium spp. Na pojedinim parcelama je u značajnijoj meri uočeno prisustvo Aspergillus spp. u kombinaciji sa oštećenjima od insekata i Fusarium spp.

S obzirom na značajan nivo prisustva gljiva iz roda Fusarium spp., a na nekim parcelama i gljiva iz roda  Aspergillus spp., koje u povoljnim uslovima nastavljaju svoj razvoj i u skladištu, veoma je važno pravilno rukovanje i skladištenje kukuruza kako ne bi i u toku skladištenja došlo do sinteze mikotoksina.