banner-image

Velik, a neiskorišćen turistički potencijal Fruške gore

Ministar turizma i omladine u Vladi Republike Srbije Husein Memić razgovarao je u Novom Sadu sa predsednikom Pokrajinske vlade Vojvodine Igorom Mirovićem o unapređenju vojvođanske turističke ponude, sa posebnim osvrtom na aktivnosti usmerene ka Fruškoj gori.

Memić i Mirović su konstatovali da Fruška gora ima veliki turistički potencijal u Vojvodini i da razvoj ove destinacije treba da se zasniva na zaokruženoj ponudi koja uključuje verski, gastro, lovni i ciklo turizam.

U tom cilju, sagovornici su se dogovorili da u toku ove godine započnu zajedničku realizaciju infrastrukturnih projekata na Fruškoj gori, a jedan od prvih će biti rekonstrukcija i dogradnja turističkog info-centra koji se nalazi na Iriškom vencu u okviru Nacionalnog parka Fruška gora