banner-image

Formira se radna grupa za pomoć poljoprivredi

Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković razgovarala je sa Markom Čadežom, predsednikom Privredne komore Srbije o unapređenju domaćeg stočarstva, podsticajima i jačanju stočnog fonda i domaćeg mlekarstva.

Dogovoreno je da se formira radna grupa predstavnika PKS, kompanija i Ministarstva kako bi se kroz dijalog i saradnju došlo do najboljih rešenja za domaće poljoprivrednike.

Na sastanku je ukazano na veliku prednost uvođenja sistema eAgrar koji će da ubrza obradu zahteva i isplatu subvencija.

Tanasković i Čadež saglasni su da otvoreni Balkan već daje pozitivne rezultate najavljujući niz aktivnosti usmerenih na dalje jačanje saradnje u okviru ove regionalne inicijative.