banner-image

Na pšenici i ječmu ima bolesti i štetočina, ali se zaštita ne preporučuje

Na području RC Vrbas, usevi ječma i pšenice se nalaze u fazi bokorenja, 4-5 sekundarnih stabala razvijeno (BBCH 24-25).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 55% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 25% biljaka, rđe ječma (Puccinia hordei) na do 5% biljaka i sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka, saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe (PIS).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 40% biljaka, lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na od 19% do 57% biljaka i sive pegavosti lista pšenice(Septoria tritici) na od 0% do 35% biljaka.

Tokom pregleda nije registrovano  prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice (Microtus arvalis ) je uočeno u veoma niskoj brojnosti.

U ovom periodu se ne preporučuju hemijske mere zaštite useva, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih žita.