banner-image

Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu: Novac za voćare, vinogradare, organsku, navodnjavanje…

Pokrajinski sekretaijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je četiri konkursa.

Reč je o Konkursu za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2023. godini a koje realizuju udruženja. Po ovom konkursu dodeljuje se 20 milona dinara, a iznos bespovratnih sredstava je  100 odsto.

Drugi konkurs je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka u AP Vojvodini u 2023. godini. Po ovom Konkursu korisnicima se bespovratno dodeljuje 370 miliona dinara.

Raspisan j ei Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju  u AP Vojvodini u 2023. godini. Vojvođanskim organskim proizvođačima po ovomKonkursu biće dodeljeno 9 miliona dinara.

Četvrti konkurs koji je raspisan je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke mehanizacije u sektoru voćarstva i vinogradarstva i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelja u 2023. godini. Proizvođačima u Vojvodini po ovom konkursu namenjeno je 80 miliona dinara.

Tekstovi svih konkursa mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Pokrajinskog sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs.