banner-image

Pokrajinska inspekcija tvrdi da nema nepravilnosti u vezi seče drveća na Kameničkoj adi

Pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine izvršila je 23. marta, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, vanredni inspekcijski nadzor u pogledu postupanja JP „Vojvodinašume“ u vezi sa sečom drveća na području Kameničke ade, a na osnovu prijave građana.

Prilikom inspekcijskog nadzora zatraženo je i neposredno zajedničko postupanje sa stručnim licima Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, u pogledu stručnog nadzora i mišljenja.

Na pomenutoj lokaciji, na stablima za koja je planirana seča nisu uočene duplje koje predstavljaju mesto gnežđenja ptica ili služe za hibernaciju slepih miševa.

Nakon inspekcijskog nadzora izvršenog na terenu, uz stručni nadzor Zavoda, a na osnovu uviđaja, dokumentacije, prikupljenih izjava i izveštaja kao stručnog mišljenja Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, nisu uočene nezakonitosti i nepravilnosti u nadležnosti ove inspekcije.