banner-image

Visoke temperature pogoduju repinoj pipi, zaštita šećerne repe po potrebi

Usevi šećerne repe se, u zavisnosti od datuma setve, nalaze u fazi od klijanja i nicanja do razvoja prvih listova, saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe (PIS).

Na feromonskim klopkama koje su postavljene na stara i nova repišta registruju se ulovi odraslih jedniki repine pipe (Bothynoderes punciventris).

Najavljene visoke dnevne temperature vazduha za naredni period (preko 20 °C) mogu inicirati let pipe sa starih na novoposejana repišta. Od navedene štetočine usevi šećerne repe su najugroženiji u početnim fazama razvoja, od klijanja i nicanja do formirana 2 do 4 lista.

Proizvođačima se preporučuju redovni vizuelni pregledi novoposejanih useva šećerne repe radi utvrđivanja faza razvoja useva i prusustva repine pipe u najtoplijem delu dana, kada su one najaktivnije.

Ukoliko se registruje 0,1 odrasla jedinka repine pipe po metru kvadratnom u fazi nicanja i kotiledona ili 0,3 repine pipe po metru kvadratnom u fazi dva lista repe preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) 0,15 – 0,3 l/ha ili
  • Fastac 10 EC, Fascord EC (alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha ili
  • Karate zeon, Kozak (lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha ili
  • Grom (lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha.