banner-image

U Stejanovcima i Neuzini arenda 126.000 dinara, u Titelu nuđena dva miliona

U prvom krugu licitacija za državno poljoprivredno zemljište u Rumi, u mestu Stejanovci, postignuta je  najviša cena – 126.000 dinara po hektaru. U Neuzini, u opštini Sečanj, hektar je u prvom krugu izlicitovan za iste pare. Isti zakupac za druge parcele u Neuzini dao je 111.111 dinara.

U Krajišniku, u opštini Sečanj u drugom krugu javnih nadmetanja za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za agroekonomsku 2022/2023. godinu zakupac je dao 73.000 dinara.

U Vladimirovcu, u opštini Alibunar takođe su zabeležene visoke cene zakupa oranica u prvom krugu nadmetanja – 105.105  dinara i 101.101 dinar.

Rekordna ponuđena cena za zakup hektara njive, u prvom krugu nadmetanja, bila je u Titelu. Ponuđač je dao čak 2.077.039,00. Međutim, na licitaciji nije prošao jer nema prebivalište u katastarskoj opštini u kojoj je licitovao.

Novi oglasi u Beogradu, Novom Sadu, Kovinu…

Uprava za poljoprivredno zemljište objavila je oglas za davanje u zakup državnih oranica na području Beograda, Novog Sada, Subotice, Kovina…

U Beogradu će biti održan prvi krug licitacija, a u drugim mestima drugi, ponegde i treći krug.

U Beogradu je otvaranje ponuda zakazano za 25. april. Postupak javnog nadmetanja održava se ako je blagovremeno dostavljena najmanje jedna uredna prijava na javni oglas u Aplikaciji za sprovođenje javnog nadmetanja i ako se dostavi dokaz o uplati depozita za svako javno nadmetanje pojedinačno. Ponuđač je dužan da zajedno sa prijavom za javno nadmetanje dostavi dokaz o uplati depozita Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti nakon javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u godišnju zakupninu, odnosno naknadu. Ako najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća.

Ne treba prilagati izvode iz registra gazdinstava

S obzirom na to da je počeo sa radom E-agrar te Uprava za trezor više ne izdaje potvrde o statusu poljoprivrednih gazdinstava u registru, Uprava za poljoprivredno zemljište saopštila je da ponuđači na javnim nadmetanjima za davanje u zakup i na korišćenje poljopirvrednog zemljišta u državnoj svojini ne moraju da uz prijavu na javno nadmetanje prilažu potvrdu o aktivnom statusu registrovanog poljoprivrednog gazdinstva najmanje tri godine. Uprava za poljoprivredno zemljište će ovaj podatak pribaviti službenim putem.

S. K.