banner-image

Pravilnik o ostvarivanju podsticaja po košnici pčela

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na ove podsticaje.

Pravo na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i koje je u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu za najmanje 20, a najviše 1.000 košnica pčela.

Zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela podneti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika rešavaće se u skladu sa propisom koji je bio na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Tekst Pravilnika može se pogledati ovde: https://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2023/04/pravilnik-pcele-pdf.pdf