banner-image

Malešević: Žetva pšenice mogla bi početi i pre 5. jula

Stručnjak za pšenicu prof. dr Miroslav Malešević izjavio je za „Dnevnik ” da se na većini parcela može videti da je pšenica u fazi cvetanja, odnosno formiranja zrna. – To znači da se u narednih 35 do 40 dana može očekivati sazrevanje useva, a ponegde i početak žetve. Ukoliko temperature budu više od prosečnih, žetva može početi i pre 5.jula.

Proizvođači, naveo je prof.dr Malešević mogu početi da sabiraju koliko su uložili u proizvodnju, da sagledavaju gde su grešili, kako bi realno mogli da procene šta ih čeka u žetvi.

– Struka je procenila da će prinosi biti solidni, pa čak i iznad proseka – kazao je Malešević i dodao da ostaje samo da se vidi da li će dobar prinos biti dovoljan da pokrije troškove proizvodnje jer su cene pšenice kod nas, u okrženju i u EU, toliko pale da će samo ratari čije države izdvajaju veće podsticaje po hektaru moći da ostvare neki profit. Troškovi proizvodnje su narasli zbog previsokih cena mineralnih đubriva, zaštitnih sredstava, goriva i drugih inputa, da ih ni prinos od šest tona po hektaru po sadašnjim cenama na berzi neće pokriti. Kakve je mere pripremila naša država da prikupi ovogodišnji rod i zadrži interes proizvođača za sledeću sezonu, videće se. Proizvođači su činili sve što su mogli da očuvaju nivo proizvodnje. Bez subvencija se nije moglo više, rekao je Malešević.

Pšenica je posejana na oko 730.000 hektara, procenjuje Udruženje „Žita Srbije ”. Prethodne godine je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, zasejana na 621.000 hektara, a prosečan prinos iznosio 5,2 tone po hektaru.