banner-image

Za kontrolu plodnosti i komasaciju poljoprivrednog zemljišta više od 91 milion dinara

Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavila je Konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini.

Konkurs  se odnosi na:

1) kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta,

2) komasaciju (investicioni radovi, geodetsko-tehnički radovi i izrada programa komasacije).

Za izvođenje radova na kontroli plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta i komasaciji  u 2023. godini opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 91.658.000 dinara.

Radovi na kontroli plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta izvode se na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji autonomnih pokrajina.

Korisnik sredstava u zavisnosti od vrste radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno vrste novih investicionih i drugih ulaganja može da bude:

– ovlašćena organizacija za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta,

– jedinica lokalne samouprave.

Prijave na konkurs se podnose od dana objavljivanja na internet stranici uprave za poljoprivredno zemljište, a rok za podnošenje prijava za:

1) Kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta je 1. septembar 2023. godine,

2) Komasaciju (investicioni radovi, geodetsko-tehnički radovi i izrada programa komasacije) je 5. jun 2023. godine.

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa internet stranice Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.minpolj.gov.rs odnosno sa internet stranice Uprave za poljoprivredno zemljište www.upz.minpolj.gov.rs.

Konkursna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj koverti poštanskim putem, na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd ili neposredno u pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Na poleđini koverte napisati naziv i adresu podnosioca prijave.

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona 011/3281541, 011/ 3348046 i 011/3282039 svakog radnog dana u vremenu od 10.00-12.00 časova.