banner-image

Objavljen javni poziv – za podizanje vinograda do 80 miliona dinara

Konkurs za subvencije za podizanje zasada vinove loze raspisan je danas. Zainteresovana poljoprivredna gazdinstva se na ovaj poziv mogu javiti do 20. jula.

Subvencije se daju za fizičko-hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju, izradu vinogradarskog projekta, pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju, zatim nabavku sadnica vinove loze kao i nabavku naslona za proizvodne zasade, odnosno kolja kod zasada loze sa odomaćenim sortama koje se gaje sa tradicionalnim uzgojnim oblicima.

Maksimalni iznosi podsticaja po vrsti podsticaja jesu:
1) za analizu zemljišta – 200.000 dinara;
2) za izradu vinogradarskog projekta – 1.000.000 dinara;
3) za pripremu zemljišta – 20.000.000 dinara;
4) za nabavku sadnica – 30.000.000 dinara;
5) za nabavku naslona, odnosno kolja – 30.000.000 dinara.

Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade sa srpskim domaćim i odomaćenim sortama vinove loze, podsticaji se uvećavaju za 100.000 dinara po hektaru proizvodnog zasada vinove loze, odnosno površine vinogradarske parcele.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 80.000.000 dinara. Ukupna raspoloživa sredstva po ovom javnom pozivu opredeljuju se u iznosu od 500.000.000 dinara

Prijave za podsticaje podnose se na portalu ePodsticaji. Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se izborom i popunjavanjem odgovarajućeg elektronskog obrasca zahteva, u onlajn formi, neposredno u okviru softverskog rešenja eAgrar, koji se potpisuje registrovanom šemom elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Javni poziv možete preuzeti ovde: javni-poziv-vinova-loza-2023