banner-image

Zaštita šećerne repe od pegavosti lista

Na području Vojvodine, usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena, saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

U protekle tri nedelje na automatskim meteorološkim stanicama postavljenim u useve šećerne repe zabeleženo je, u zavisnosti od lokaliteta, 9-17 dana sa visokim rizikom za ostvarenje infekcije prouzrokovačem pegavosti lista šećerne repe, kao posledica realizovanih padavina, jutarnjih rosa, visokih vrednosti relativne vlažnosti vazduha tokom noćnih sati i povoljnih temperatura.

Trenutno se na parcelama pod repom registruje prisustvo pega na do 30% biljaka u zavisnosti od lokaliteta, plodoreda, osetljivosti sorte i do sada sprovedenih mera zaštite.

Izuzetno bujna lisna masa biljaka šećerne repe stvara idealan mikroklimat za razvoj pegavosti lišća šećerne repe. Dodatno, prema prognozama, za područje Srbije se za dane vikenda najavljuju padavine koje mogu doprineti daljem razvoju ovog patogena. Sa svakim danom se očekuje povećanje broja biljaka sa pegama.

Sa ciljem zaštite šećerne repe od prouzrokovača pegavosti lista proizvođačima se preporučuje primena hemijskih mera zaštite kombinacijom  preventivnih i sistemičnih fungicida:

U protekle tri nedelje na automatskim meteorološkim stanicama postavljenim u useve šećerne repe zabeleženo je, u zavisnosti od lokaliteta, 9-17 dana sa visokim rizikom za ostvarenje infekcije prouzrokovačem pegavosti lista šećerne repe, kao posledica realizovanih padavina, jutarnjih rosa, visokih vrednosti relativne vlažnosti vazduha tokom noćnih sati i povoljnih temperatura.