banner-image

Kakva je razlika između nukleus i komercijlane farme svinja

Postoje bitne razlike  između nukleusa i komercijalnih svinjarskih farmi, pa je važno poznavati ove standarde zbog organizacije proroizvodnje,genetskog progresa i ostvarivanja profita na farmi svinja.

a) Nukleus kao baza zapata formira se isključivo od grla čistih rasa ili linija u okviru posmatranih rasa i striktno se koriste za proizvodnju hibridnih plotkinja i priplodnjaka;

b) Jedno od primarnih načela je da sva grla svinja u postojećem nukleusu moraju biti potpuno zdrava-odnosno sa pozitivnim zdravstvenim biltenom, bez lečenja, a sa primenom   selektivne vakcinacije (Parvo,Clostridia i Vrbanac). Osnovni princip i kriterijum u nukleusu zasniva se na činjenici da semenski materijal mora biti zdrav;

c) Osnovni princip za komercijalne farme je da imaju isključivo plotkinje u F1 generaciji, a koje se pare sa nerastovima terminalne rase. Za razliku od nukleusa,  zdravstveni  status i opseg vakcinacije grla je slobodan;

d) Uopšteno posmatrano, kriterijumi selekcije su potpuno različiti u ova dva organizaciona-uzgajivačka modela. Celokupna organizacija je odrađena kod izbora roditelja u čistoj rasi i roditelja koji će proizvoditi komercijalno potomstvo.

Dragoljub Krajnović

Izvor: PSSS