banner-image

Kako zaštititi useve i zasade koje su oštetili oluja i grad

Nedavno su pojedina proizvodna područja u Vojvodini (opštine Vrbas, Kula, Srbobran, Apatin, Odžaci, Sečanj) pogođena vremenskim nepogodama praćenim olujnim vetrom i gradonosnim padavinama i registrovane su značajne štete na usevima i zasadima.

Jake oluje sa gradom nanose štete usevima uzrokujući povrede različitih delova biljaka, opadanje cvetova i plodova, kao i lomljenje zeljastih i drvenastih delova biljaka. Dodatno, mesta povrede otvaraju put za ostvarenje infekcija patogenim gljivama i bakterijama. Usled jakih vetrova koji se javljaju tokom oluja vrlo često dolazi i do poleganja poljoprivrednih useva. Sve ovo dovodi do značajnih gubitaka prinosa kako u smislu kvaliteta, tako i kvantiteta.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i zasada i ukoliko se registruju povrede izazvane pomenutim nepogodama, primena hemijskih mera zaštite u što kraćem vremenskom roku.

U zasadima JABUČASTOG VOĆA sada postoji izuzetno visok rizik od zaraza prouzrokovačem bakteriozne plamenjače te se preporučuje primena nekog od preparata na bazi bakra ili fosetil aluminijuma. Takođe, sa ciljem zaceljivanja nastalih rana i sprečavanja prodora različitih patogena preporučuje se primena fungicida na bazi kaptana:

PREPARAT AKTIVNA MATERIJA KONCENTRACIJA
Aliette flash, Fortuna, Legat SP, fosetl-aluminijum 0,45%
Funguran OH bakar-hidroksid 0,05%
Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Metod WG, Agrokaptan 80 WG, Capi kaptan 0,2-0,3%

 

U zasadima KOŠTIČAVOG VOĆA gde je u toku sazrevanje plodova (kasni sortiment bresaka i nektarina, šljive) postoji rizik od zaraze različitim patogenima koje prouzrokuju trulež plodova te je preporuka primena nekog od sledećih fungicida uz obavezno poštovanje karence:

PREPARAT AKTIVNA MATERIJA DOZA KARENCA
Signum boskalid + piraklostrobin 0,562-0,75 kg/ha breskva – 7 dana

šljiva – 3 dana

Akord, Lira tebukonazol 0,75 l/ha breskva – 7 dana
Flux fludioksonil 1 l/ha breskva – 7 dana

šljiva – 3 dana

 

U zasadima VINOVE LOZE se u cilju zaceljivanja rana nastalih mehaničkim oštećenjem, preporučuje primena registrovanih preparata na bazi bakra. Takođe, postoji rizik od zaraze grozda od prouzrokovača sive truleži te je preporuka neki od sledećih fungicida:

PREPARAT AKTIVNA MATERIJA KONCENTRACIJA
Cantus, Bosco, Corvet WG, Dekada boskalid 1-1,2 l/ha
Libreto, Teldor 500 SC fenheksamid 1 l/ha
Pehar, Botus SC 400 pirimetanil 2 l/ha

 

U usevima POVRĆA se sa ciljem sprečavanja prodora patogena prozrokovača bolesti kroz nastale rane, preporučuje primena nekog od preparata na bazi bakra ili mankozeba.

S obzirom da je berba pojedinih vrsta voća i povrća u toku prilikom sprovođenja mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

U cilju što boljeg odgovora biljaka na stresne uslove, pogotovo u usevima i zasadima sa velikim stepenom oštećenja od grada, preporučuje se i primena preparata na bazi aminokiselina ili folijarnih đubriva.

Izvor:PIS