banner-image

Zašto je važno analizirati plodnost zemljišta svake četiri godine

Analizom zemljišta na parametre kontrole plodnosti poljoprivredni proizvođači dobijaju preporuku o pravilnom đubrenju u naredne četiri godine.

Ova mera dovodi do značajne racionalizacije upotrebe đubriva u odnosu na đubrenje koje je zastupljeno u našoj zemlji bez prethodne analize zemljišta.

Kontrola plodnosti vrši se po potrebi i najmanje svake četiri godine. Rezultati analize zavise od pravilnog uzimanja uzoraka zemljišta, kao i ispravnost zaključaka i predložene mere đubrenja. Prosečni uzorak sadrži 20–25 pojedinačnih uzoraka (zavisi od površine proizvodne parcele) koji se mešaju.

Prosečni uzorak zemljišta potiče sa proizvodne parcele do 5 ha. Ako je površina veća od toga, parcela je podeljena na nekoliko delova iz kojih se uzima prosečni uzorak.

Pod proizvodnom parcelom se smatra ona koja je u proteklih nekoliko godina korišćena kao celina pod jednom gajenom kulturom.

Vreme uzorkovanja zemljišta je nakon skidanja useva (leto – strnine ili jesen – okopavine). Vreme uzorkovanja za voćnjak i vinograd je posle ili pre početka vegetacije, najpoželjnije pre osnovne obrade zemljišta. Kretanje po parcelama može biti na tzv. „šahovski izgled” ili „dijagonalno”. Važno je da prosečni uzorak predstavlja što je moguće ravnomerniju raspodeljenost uzoraka na celoj površini parcele.

Pojedinačni uzorci uzimaju se sondom ili ašovom na dubini 0–30 cm na parcelama koje su u poljskoj i povrtarskoj proizvodnji, ili na dubini 0–30 i 30–60 cm na parcelama koje su u proizvodnji voća i vinograda. Nakon uzorkovanja, oko 0,3–0,5 kg zemlje se stavi u polietilensku kesu i dostavi laboratoriji.

dipl. inž. Dragan Marković

PSS Zrenjanin