banner-image

Raspisan javni poziv za voćarstvo, produženi pozivi za genetičke resurse, vinovu lozu i mleko

Javni poziv za subvencije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja raspisan je 17. jula i trajaće do 17. avgusta 2023. godine, dok će podnošenje zahteva za podsticaje za  proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu 2023. godine trajati do 15. septembra 2023. godine.

Krajnji rokovi za prijavu na aktuelne javne pozive su produženi i svi poljoprivredni proizvođači mogu da se prijave za podsticaje zaključno sa sledećim datumima:

  • očuvanje genetičkih resursa do 31. jula 2023. godine
  • podizanje višegodišnjih zasada vinove loze do 31. jula2023. godine
  • premija za mleko za drugi kvartal  do 1. septembra2023. godine

Podsticaji za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja obuhvataju podsticaje za:

1) nabavku sadnica voćaka i hmelja;

2) nabavku naslona za proizvodne zasade voćaka i hmelja;

3) pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju (u daljem tekstu: priprema zemljišta), odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnice i/ili maline, sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama, kao i supstrata za klasične zasade borovnica i/ili malina na bankovima;

4) hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta (u daljem tekstu: analiza zemljišta).

Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu podneti prijave za podsticaje na portalu ePodsticaji.