banner-image

Blagovremeno zaštitite krompir od krompirovog moljca

Na feromonskim klopkama za krompirovog moljca registruju se povećani ulovi odraslih jediniki, saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS). Do kraja nedelje se očekuje dodatno povećanje brojnosti kao posledica maksimuma leta leptira III generacije.

Krtole kod ranog sortimenta su uglavnom povađene. Kod srednjeg sortimenta vađenje krtola je započelo ili se očekuje u narednim danima. Kod kasnog sortimenta se razlikuju različite faze žućenja cime. Na višim nadmorskim visinama krompir je u dobroj kondiciji i cima je još uvek zelena.

Preporučuju se sledeće mere zaštite krompira od krompirovog moljca:

  • što pre vađenje i skladištenje krtola, odmah nakon propadanja cime. Nikako ne treba ostavljati izoran krompir na parceli tokom noći ili izvađen krompir u dvorištima jer su na taj način krtole direktno izložene napadu moljca;
  • nakon vađenja, krompir treba čuvati u skladištima u kojima je kontrolisana temperatura (ispod 10°C);
  • skladišta krompira trebalo bi da na svim otvorima budu obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki i dalji razvoj moljca;
  • na parcelama gde se krompir neće uskoro vaditi preporučuje se primena kombinacije insekticida: Coragen 20 SC, Inecor 20 SC (hlorantraliliprol) 0,15-0,2 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) +  Decis 2,5 EC ili Konfuzija ili Polux (deltametrin) 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili Grom (lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) 0,15-0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 1).

U usevima krompira sa kasnim sortimentom, koji se nalaze u sistemu navodnjavanja, gde je još uvek potrebno sačuvati lisnu masu, predlaže se nastavak zaštite od dva najznačajnija patogena krompira, prouzrokovača plamenjače i crne pegavosti krompira nekim od fungicida: Revus top 500 SC (a.m. mandipropamid+difenokonazol) u količini 0,4-0,6 l/ha (karenca 7 dana) ili Reboot (a.m. cimoksani+zoksamid) u količini 0,45 kg/ha (karenca 7 dana) ili Orvego (a.m. dimetomorf+ametoktradin) u količini 0,8 l/ha (karenca 7 dana) i dr.

Zbog visokih dnevnih temperatura sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima. Prilikom primene hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci i maskimalnom broju tretmana preparata (MBT) u toku jedne vegetacije.