banner-image

Planira se izgradnja slolarne elektrane u Doljevcu na 21 hektaru poljoprivrednog zemljišta

Opština Doljevac izložila je na rani javni uvid plan detaljne regulacije za solarnu elektranu u tom mestu. Povod za izradu plana je, kako se navodi, namera investitora, kompanije Terra Solar da izgradi solarnu elektranu maksimalne snage 9,999 MW.

Područje koje je obuhvaćeno okvirnom granicom plana je površine oko 21 ha, i reč je o pretežno poljoprivrednom zemljištu u privatnoj svojini.

Maksimalna planirana snaga elektrane prilikom predaje energije u distributivni sistem električne energije iznosi 9,999 MW.

Električnu energiju će proizvoditi fotonaponski paneli, koji vrše fotonaponsku konverziju neakumulirane solarne energije u jednosmernu struju. Ovako dobijena jednosmerna struja se preko energetskog pretvarača (invertora) pretvara u naizmeničnu struju na naponskom nivou od x kV (h je niski napon, vrednosti do 1 kV).

U cilju priključenja na elektroenergetsku mrežu, planirana je izgradnja TS x/35 kV (h je niski napon, vrednosti do 1 kV), snage 9,999 MVA, koja se planira u neposrednoj blizini saobraćajnog prilaza sa državnog puta.

Priključenje solarne elektrane „Doljevac“ na distributivni sistem srednjeg napona u postojeći objekat TS 110/35 kV Niš 15 izvešće se putem podzemnog srednjenaponskog kabla naponskog nivoa 35 kV, sve u skladu sa uslovima za projektovanje i priključenje koji će biti izdati od strane operatora distributivnog sistema.

U objektu TS x/35 kV predviđa se i ostala oprema, instalacije i infrastruktura potrebna za funkcionisanje objekta (interne transportne staze, osvetljenje, sistemi tehničke zaštite, energetska oprema…).

Obrađivač plana je firma Arhiplan iz Aranđelovca, a rani javni uvod trajaće do 2. avgusta.

Podsetimo, kompanija Terra Solar planira izgradnju solarne elektrane i u Lebanu, a nedavno su odbornici Skupštine opštine Lebane usvojili Plan detaljne regulacije područja solarne elektrane „Lebane – Novo selo“.

Izvor:eKapija