banner-image

Šire se simptomi pagavosti lišća, potrebna zaštita šećerne repe

Vizuelnim pregledom proizvodnih parcela pod šećernom repom registruje se širenje simptoma pegavosti lišća šećerne repe, saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

Od početka jula, u pojedinim regionima zabeleženo je do 40 mm padavina koje su stvorile povoljne uslove za razvoj ovog patogena. Još uvek se u usevima u jutarnjim časovima može uočiti rosa. Bujna lisna masa biljaka šećerne repe stvara idealan mikroklimat za razvoj prouzrokovača pegavosti lišća.

Trenutno se na parcelama pod repom registruje različit nivo prisustva pega u zavisnosti od lokaliteta, plodoreda, osetljivosti sorte i do sada sprovedenih mera zaštite.

Padavine koje se najavljuju za petak i subotu za područje Vojvodine mogu doprineti daljem razvoju ovog patogena i širenju simptoma u polju.

Kako bi se zaštitila lisna masa, omogućio dalji razvoj korena šećerne repe i sprečio dalji razvoj pomenutog patogena, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preventivnih i sistemičnih fungicida:

PREVENTIVNI FUNGICIDI
Preparat Aktivna materija Doza
Blauvit, Galoksid ili

Copernico HI bio 25% WG ili

Fungohem SC

Everest

bakar-hidrokisd 2 kg/ha

3-4 kg/ha

4 l/ha

5 l/ha

 

Nordox bakar oksid 0,75-1,25 kg/ha
Mankogal 400 ili

Mankogal 80

mankozeb 3,5-4 l/ha

2 kg/ha

SISTEMIČNI FUNGICIDI
Postulat, Olimp, Pylon protiokonazol 0,6-0,8 l/ha
Revyvit mefentriflukonazol 1,5 l/ha
Sigura, Sekvenca, Different 250 EC difenokonazol 0,4-0,6 l/ha
Orius 25 EW, tebukon 250 EW tebukonazol 1 l/ha