banner-image

Vreme je za zaštitu kukuruza i paprike od kukuruznog plamenca

U toku je polaganje jaja druge generacije kukuruznog plamenca, a u narednih nekoliko dana se očekuje i početak piljenja larvi, saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

Od ove štetočine, najugroženiji su usevi semenskog kukuruza, kukuruza šećerca i paprike. Proizvođači merkantilnog kukuruza treba da imaju u vidu da se prinosi uvećavaju za oko 5% ukoliko se izvrše hemijske mere zaštite za suzbijanje kukuruznog plamenca. Takođe, suzbijanjem ove štetočine smanjuje se i rizik od pojave mikotoksina u zrnu kukuruza jer se sprečavaju oštećenja na klipovima i prodor gljiva prouzrokovača plesni.

Prag štetnosti za kukuruznog plamenca je 5% biljaka sa jajnim leglima kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca i 10% kod merkantilnog kukuruza.

Proizvođačima kukuruza i paprike preporučuje se stalan pregled useva na prisustvo jajnih legala.

Po postizanju pragova štetnosti i na početku piljenja larvi, u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u klip odnosno plod paprike, preporučuje se primena nekog od sledećih insekticida:

U usevima kukuruza:

PREPARAT AKTIVNA MATERIJA DOZA KARENCA
Coragen 20 SC, Inecor 20 SC hlorantraniliprol 0,1-0,15 l/ha 14 dana
Ampligo 150 ZC hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin 0,2-0,3 l/ha 7 dana
Radiant 120 SC spinetoram 0,4 l/ha 14 dana
Avaunt 15 EC indoksakarb 0,25 l/ha 14 dana

 

U usevima parike:

PREPARAT AKTIVNA MATERIJA DOZA KARENCA
Coragen 20 SC, Inecor 20 SC hlorantraniliprol 0,14-0,2 l/ha 3 dana
Zakon hlorantraniliprol 200 ml/ha 1 dan
Avaunt, Top gun indoksakarb 0,25 l/ha 7 dana
Exalt spinetoram 2-2,4 l/ha 7 dana

Prilikom primene hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

U pojedinim usevima kukuruza i paprike registrovano je i prisustvo položenih jaja i larvi kukuruzne (pamukove) sovice. Navedeni preparati delovaće i na suzbijanje ove štetočine.