banner-image

Prosečna neto zarada u maju 86.220 dinara

Prosečna zarada (bruto) obračunata za maj 2023. godine iznosila je 118 992 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 86 220 dinara.

Bruto i neto zarade u periodu januar–maj 2023. godine, u odnosu na isti period prošle godine, nominalno su veće za 15,5%, a realno su manje za 0,1%.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za maj 2023. godine nominalno su veće za 16,2%, a realno za 1,2%.

Medijalna neto zarada za maj 2023. godine iznosila je 66 244 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.