banner-image

Da li znate šta je perko i kako se uzgaja?

Perko ili krmna repica je novija kultura nastala ukrštanjem Brassica comestris  –  repa i Brassica pecinesis – pekinški kupus.

Po spoljašnjem izgledu dosta podseća na uljanu repicu ali je dosta bogatija lisnom masom. Visina je 80 -120 cm a nekada i viša. Stablo se grana, listovi su široki, naborani,  velike površine, sa beličastim glavnim nervom i sa nazubljenim rubovima. Cvasti su kao i kod uljane repice. Seme je okruglasto, braon, tamne boje.

Biljka je prohladnih, poluvlažnih i vlažnih područja, ali se uspešno može gajiti svuda, gde uspeva uljana repica.

Seme klija na minimalnoj temperaturi od 3-5⁰C, a optimalna temperatura za rast i razvoj je 16-20⁰C. Dobro podnosi niske temperature (-25⁰C) posebno ako su biljke dobro pripremljene za prezimljavanje.

Ukoliko se usev poseje kasno krajem septembra ili tokom oktobra i pri tome budu jače i duže golomrazice može doći do propadanja useva, pa se mora voditi računa o vremenu setve. Najbolje uspeva na dubokim plodnim i neutralnim zemljištima.

Najbolji predusevi su grašak, rani krompir, strna žita, rano povrće, ozimi krmni usevi. Osnovnu obradu treba obaviti bar mesec dana pre setve na 25-30 cm. Nakon dubokog oranja brazde treba odmah zatvoriti da bi se sačuvala vlaga i zemljište što bolje prpremilo za setvu.

Perko dobro reaguje na đubrenje stajnjakom i osokom kao i mineralnim đubrivima. Na srednje plodnim zemljištima treba uneti 30-40 t/ha stajnjaka, 60-80 kg/ha azota, 60-80 kg/ha kalijuma. Stajnjak i 2/3 fosfora i kalijuma treba uneti pod osnovnu obradu. Ostatak P i K zajedno sa ½ N uneti pod površinsku pripremu zemljišta. Drugi deo azota se unosi u vidu prihranjivanja.

Seje se od ranog proleća pa sve do sredine septembra, tako da se može sejati i kao postrni usev što je jako bitno kada nema dovoljno hrane za stoku. Setva se odvija u vrste na rastojanju od 15-18 cm, a u redu na 6-12 cm. Dubina setveje 2-3 cm, a količina semena 12-15 kg/ha. Ukoliko nema dovoljno vlage, neophodno je valjanje. Ako se planira za siliranje, ubacuje se i potporni usev (raž,ječam,ovas).

Prihranjivanje useva vrši se kada biljke dobiju par pravih listova, a ostala posle svakog otkosa.

Zelena krma se može koristiti u ispaši, kao pokošena masa ili kao silaža.

Ukoliko se gaji kao glavni usev, daje 2-3 otkosa. Prvi otkos je nakon dva meseca od setve a sledeći nakon mesec ipo dana. Kod postrne setve mogu se do jeseni skinuti dva otkosa. Kod jesenje setve prvi otkos se skida rano u jesen a drugi rano u proleće u fazi punog cvetanja tako da se posle može zasnovati nov usev.

Pri kosidbi rano u jesen, treba voditi računa da visini otkosa bude od 7-8 cm, kako bi se omogućila što bolja regeneracija i uspešnije prezimljivanje biljaka. Siliranje zelene krme se može obaviti u drugom delu cvetanja biljaka, da bi smanjo procenat vode. U silo masu treba dodati potrebnu količinu suve mase kao što je slama, seno ili kukuruzovina…

dipl.ing. Gordana Rehak

Izvor:  PSSS