banner-image

Preporučuje se zaštita vinograda od zlatastog žutila vinove loze

Na žutim lepljivim klopkama koje su postavljene u vinograde registuju se ulovi odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus, saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

Pored odraslih jedinki vizuelnim pregledima naličja listova loze, uočeno je i prisustvo larvi završnih razvojnih stupnjeva ove štetočine. Ova cikada je prenosilac fitoplazme Flavescence doree (FD) koja izaziva veoma destruktivno oboljenje – zlatasto žutilo vinove loze.

S obzirom da se radi o velikoj pretnji po dugoročnu proizvodnju grožđa u našoj zemlji, proizvođačima se preporučuje još jedan hemijski tretman sa ciljem suzbijanja cikada i sprečavanja širenja fitoplazme.

Sada je najbolje vreme da se i zasadi pregledaju na prisustvo simptoma zlatastog žutila i uklone zaraženi čokoti iz zasada.

Za suzbijanje cikade se preporučuje primena insekticida uz obavezno poštovanje karence:

PREPARAT AKTIVNA MATERIJA DOZA/KONCENTRACIJA KARENCA
Plures deltametrin 0,5-0,7 l/ha 14 dana
Šakal lambda-cihalotrin 0,05-0,06 l/ha 14 dana
Laser 240 SC spinosad 0,008-0,01% 14 dana
Avatar EC 15 indoksikarb 0,25 l/ha 14 dana

Navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje azijske voćne mušice i pepeljastog grožđanog moljca čije se prisustvo takođe registruje u vinogradima.